Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Журнали видавця

 • Демократичне врядування

  Видання внесене до Переліку наукових фахових видань України (Наказ МОН України №1643 від 28.12.2019 р.)


  Категорія “Б”


  Галузь наук: державне управління


  281 Публічне управління та адміністрування


   


  Категорії Web of Science:

  Соціальні науки, міждисциплінарні

  Менеджмент

  Політичні науки

  Публічне адміністрування

   

  Індексується у наукометричних базах::

  Index Copernicus International, Google Scholar
 • Ефективність державного управління

  Видання внесене до Переліку наукових фахових видань України (Наказ МОН України №1643 від 28.12.2019 р.)


  Категорія “Б”


  Галузі науки: економічні; державне управління


  Спеціальності:


  051 Економіка


  072 Фінанси, банківська справа та страхування


  073 Менеджмент


  075 Маркетинг


  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність


  232 Соціальне забезпечення


  256 національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами діяльності)


  281 Публічне управління та адміністрування


   


  Категорії Web of Science:


  Соціальні науки, міждисциплінарні


  Економіка


  Менеджмент


  Політичні науки


  Публічне адміністрування


   


  Індексується у наукометричних базах::

  Index Copernicus International, Google Scholar