Група компаній "МедЕксперт"

Журнали видавця

 • Український журнал Перинатологія і Педіатрія

  ISSN 2707-1375 (Online)
  ISSN 2706-8757 (Print)


  Основна назва: Український журнал Перинатологія і Педіатрія
  Паралельна назва: Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics
  Паралельна назва: Украинский журнал Перинатология и Педиатрия


  Видається з 1999 р.
  До №3(79) 2019 року видавався під назвою:
  Основна назва: Перинатология и педиатрия
  Паралельна назва: Perenatologiya i pediatriya
  Паралельна назва: Перинатологія та педіатрія
  ISSN 2412-4613 (Online)
  ISSN 1992-5891 (Print)


  УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ ПЕРИНАТОЛОГІЯ І ПЕДІАТРІЯ - науково-практичний медичний рецензований журнал
  Видання практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту


  Засновники
  ДУ «Інститут педіатрії акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової Національної академії медичних наук України», м. Київ, Україна
  Громадянка України Бахтіярова Д.О., м. Київ, Україна


  Видавець: ТОВ «Група компаній Мед Експерт», м. Київ, Україна


  Періодичність: 4 рази на рік


  Мова видання: українська, англійська


  Реєстрація у Міністерстві освіти та науки України: Наказом МОН України від 07.03.2020 № 409 журнал «УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ ПЕРИНАТОЛОГІЯ І ПЕДІАТРІЯ» включений у Перелік наукових фахових видань України, категорія Б, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття вчених ступенів доктора та кандидата наук


  Індексація/реферування
  - Бібліометрика української науки
  - Наукова періодика України (Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського)
  - DOAJ
  - BASE
  - Sherpa Romeo
  - WorldCat
  - CrossRef (Cited-by-linking)
  - Google Scholar 
  - Український реферативний журнал "Джерело"


  Архів журналу з №3(79) 2019 р. у відкритому доступі знаходиться: https://med-expert.com.ua/ua/publishing-activity-uk/ukraine-journal-perinatologiya-i-pediatriya-ua/
  з 2010 р. до №2(78) 2019 р. у відкритому доступі http://med-expert.com.ua/publishing-activity/perinatologiya-i-pediatriya/


  Контактна інформація
  Адреса для кореспонденції:
  01024, Україна, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, буд. 2/1, офіс 18, СУЧАСНА ПЕДІАТРІЯ. Україна
  Телефон/факс: +38 044 498 0834; +38 044 498 0880
  Е-mail: pediatr@med-expert.com.ua; seminar@med-expert.com.ua
  сайт: http://www.med-expert.com.ua

 • Перинатологія і педіатрія

  ISSN 2412-4613 (Online)
  ISSN 1992-5891 (Print)

  Основна назва: Перинатология и педиатрия
  Паралельна назва: Перинатологія та педіатрія
  Паралельна назва: Perenatologiya i pediatriya

  Видається з 1999 р.

  Перинатологія і педіатрія - науково-практичний медичний рецензований журнал. Видання практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту

  Засновники
  Національна академія медична наук України
  ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України»
  Громадянка України Бахтіярова Д.О.

  Видавець
  ТОВ «Група компаній Мед Експерт», м. Київ, Україна

  Періодичність
  4 рази на рік

  Контактна інформація
  Перинатологія і педіатрія
  Група компаній «МедЕксперт» 
  а/с 80, м. Київ, Україна, 04211
  Телефон/факс: +38 044 498 0834; +38 044 498 0880. 
  Е-mail: pediatr@med-expert.com.ua; seminar@med-expert.com.ua 
  http://www.med-expert.com.ua

 • Сучасна педіатрія

  ISSN 2412-4508 (Online)
  ISSN 1992-5913 (Print)


  Видається з 2003 р.


  СУЧАСНА ПЕДІАТРІЯ – науково-практичний медичний рецензований журнал. Видання практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту


  Засновники
  Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика
  ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України»
  Громадянка України Бахтіярова Д.О.


  Видавець
  ТОВ «Група компаній Мед Експерт», м. Київ, Україна


  Періодичність
  8 разів на рік


  Мова видання
  Українська, російська, англійська


  Реєстрація в Міністерстві освіти та науки України: Наказом МОН України № 612 від 7.05.2019 р. журнал «СУЧАСНА ПЕДІАТРІЯ» включений у Перелік наукових спеціалізованих видань (категорія Б) , у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата медичних наук.


  Проблематика
  Журнал публікує оригінальні дослідження, клінічні спостереження, а також спеціальні статті, які стосуються проблем педіатрії, матеріали семінарів, конференцій, симпозіумів, конгресів, коментарі експертів, оглядові статті, що містять інноваційні ідеї та напрямки в клінічній і академічній педіатрії, пов’язані з основними аспектами здоров’я дитини. Змін журналу також включає матеріали суміжних із педіатрією галузей, таких як харчування, дитяча хірургія, охорона здоров’я, фундаментальні науки, психологія, психіатрія, освіта, соціологія та догляд за хворими. Вся практична діяльність журналу та видавничий процес спрямовані на покращання якості медичної допомоги та здоров’я дитячої популяції України.


  Сучасна педіатрія індексується та/або представлена в:
  - Бібліометрика української науки
  - Наукова періодика України” (Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського)
  - DOAJ
  - Copernicus International (Index Copernicus Value 2014: 56.42, Standardized Value: 5.75)
  - Science Index (eLIBRARY.RU, IF - 0.117, 2014)
  - CrossRef
  - Cited-by-linking
  - Ulrich's Periodicals Directory
  - Український реферативний журнал "Джерело"
  - Google Scholar (3,2, 2014-2015)
  - WorldCat
  - SIS
  - INFOBASEINDEX (IBI Factor – 3,2, 2014-2015)
  - ReaserchBib
  - Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
  - International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF)
  - Hinari
  - Directory of Research Journals Indexing
  - ICMJE.


  Архів журналу з 2010 р. у відкритому доступі знаходиться: http://med-expert.com.ua/publishing-activity/sovremennaya-pediatriya/


  Архів журналу з №4(100) 2019 р. у відткритому доступі знаходиться: https://med-expert.com.ua/ua/publishing-activity-uk/sovremennaya-pediatriya-ukraine-ua/


  Контактна інформація
  Сучасна педіатрія
  Група компаній «МедЕксперт»
  а/с 80, м. Київ, Україна, 04211
  Телефон/факс: +38 044 498 0834; +38 044 498 0880.
  Е-mail: pediatr@med-expert.com.ua; seminar@med-expert.com.ua
  http://www.med-expert.com.ua

 • Сучасна педіатрія. Україна

  ISSN 2706-6134 (Online)
  ISSN 2663-7553 (Print)


  Основна назва: Сучасна педіатрія. Україна
  Паралельна назва: Modern pediatrics. Ukraine
  Паралельна назва: Современная педиатрия. Украина


  Видається з 2003 р.


  Історія
  До №3(99) 2019 року видавався під назвою:
  Основна назва: Современная педиатрия
  Паралельна назва: Sovremennaya pediatriya
  Паралельна назва: Сучасна педіатрія
  ISSN 2412-4508 (Online)
  ISSN 1992-5913 (Print)


  СУЧАСНА ПЕДІАТРІЯ. УКРАЇНА – медичний науково-практичний рецензований журнал.
  Видання практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого матеріалу


  Засновники
  Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ
  Громадянка України Д.О. Бахтіярова, м. Київ, Україна


  Свідоцтво про державну реєстрацію ЗМІ КВ №23879-13719ПР від 15.03.2019 р.


  Видавець: ТОВ «Група компаній Мед Експерт», м. Київ, Україна


  Періодичність: 8 разів на рік


  Мова видання: українська, російська, англійська


  Реєстрація у Міністерстві освіти та науки України: Наказами МОН України від 07.05.2019 № 612 та від 15.10.2019 № 1301 журнал «СУЧАСНА ПЕДІАТРІЯ. УКРАЇНА» включений у Перелік наукових фахових видань України, категорія Б, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття вчених ступенів доктора та кандидата наук


  Індексація/реферування
  - Scopus
  - “Бібліометрика української науки” 
  - “Наукова періодика України” (Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського)
  - DOAJ
  - Ulrich's Periodicals Directory
  - WorldCat
  - BASE
  - Sherpa Romeo
  - CrossRef (Cited-by-linking)
  - Google Scholar 
  - Український реферативний журнал "Джерело"


  Архів журналу з №4(100) 2019 р. у відткритому доступі знаходиться: https://med-expert.com.ua/ua/publishing-activity-uk/sovremennaya-pediatriya-ukraine-ua/
  - з 2010 р. до №3(99) 2019 р. у відткритому доступі знаходиться: https://med-expert.com.ua/ua/publishing-activity-uk/sovremennaya-pediatriya-publishing-activity-uk/


  Контактна інформація
  Адреса для кореспонденції:
  01024, Україна, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, буд. 2/1, офіс 18, СУЧАСНА ПЕДІАТРІЯ. Україна
  Телефон/факс: +38 044 498 0834; +38 044 498 0880
  Е-mail: pediatr@med-expert.com.ua; seminar@med-expert.com.ua


  сайт: http://www.med-expert.com.ua

 • Хірургія дитячого віку

  ISSN 2521-1358 (Online)
  ISSN 2304-0041 (Print)


  Основна назва: Хірургія дитячого віку
  Паралельна назва: Paediatric surgery. Ukraine
  Паралельна назва: Хирургия детского возраста


  ХІРУРГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ – медичний науково-практичний рецензований журнал.
  Видання практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого матеріалу


  Видається з 2003 р.


  Засновники
  Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ
  Всеукраїнська асоціація дитячих хірургів, м. Київ, Україна
  ТОВ «Група компаній «Мед Експерт», м. Київ, Україна


  Свідоцтво про державну реєстрацію ЗМІ КВ №22500-12400ПР від 13.01.2017 р.


  Видавець: ТОВ «Група компаній Мед Експерт», м. Київ, Україна


  Періодичність: 4 рази на рік


  Мова видання: українська, англійська


  Реєстрація у Міністерстві освіти та науки України: Наказом МОН України від 07.05.2019 р. №612 журнал «ХІРУРГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ» включений у Перелік наукових фахових видань України (категорія Б), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття вчених ступенів доктора та кандидата наук


  Індексація/реферування
  - Scopus
  - “Бібліометрика української науки” (h-індекс – 5)
  - “Наукова періодика України” (Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського)
  - DOAJ
  - WorldCat
  - EuroPub
  - Sherpa Romeo
  - BASE
  - Copernicus International
  - SIS 
  - CrossRef (Cited-by-linking)
  - Google Scholar (з 2013 р. h-index – 5)
  - Український реферативний журнал "Джерело"


  Архів журналу у відткритому доступі з 2014 р. знаходиться: https://med-expert.com.ua/ua/publishing-activity-uk/hirurgiya-detskogo-vozrasta-publishing-activity-uk/


  Контактна інформація
  Адреса для кореспонденції: 01024, Україна, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, буд. 2/1, офіс 18, ХІРУРГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ
  Телефон/факс: +38 044 498 0834; +38 044 498 0880
  Е-mail: pediatric.surgery.ukraine@gmail.com, pediatr@med-expert.com.ua; seminar@med-expert.com.ua
  сайт: http://www.med-expert.com.ua