Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Журнали видавця

 • Науковий журнал «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія»


  Журнал підтримує політику відкритого доступу


  Рік заснування: 2004


  Галузь та проблематика: У журналі висвітлюються актуальні питання бібліотекознавства, документознавства, соціальних комунікацій.


  ISSN 2409-9805 (Print)
  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21135-10933 ПР від 08.12.2014 р.


  Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 26.11.2020 № 1471 як фахове видання категорії Б зі спеціальності 029 – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 


  Збірник зареєстровано в міжнародних науково-метричних системах:  Google Scholar;


  Central and Eastern European Online Library (CEEOL); CiteFactor.


  Періодичність: 4 рази на рік
  Мова видання: українська,  англійська (змішаними мовами)
  Засновник: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв


  Головний редактор: Добровольська В.В., доктор наук із соціальних комунікацій, доцент
  Відповідальний секретар: Філіппова Н. П., кандидат наук із соціальних комунікацій
  Редакційна колегія: Збанацька О.М., д. наук з соц. комунікацій, доцент (заст. головного редактора); Бездрабко В.В., д. і. н., проф.; Білущак Т.М., канд. іст. наук; Веретеннікова Н.В., канд. наук із соц. комунікацій; Веденєєв Д.В., д. і. н., професор; Дубровіна Л.А., д. і. н., проф., член-кор. НАН України; Заваліна О.Л., д. інформаційно-бібліотечних наук (США); Збігнєв Осінський, д. наук, професор (Польща); Кунанець Н.Е., д. наук із соц. комунікацій, професор; Лобузіна К.В., д. наук із соц. комунікацій; Маслак В.І., д. і. н., професор; Новальська Т.В., д. і. н., професор; Парвіз Казімі, д. філософії (Азербайджан); Ржеуський А.В., канд. наук із соц. комунікацій; Тур О.М., д. наук із соц. комунікацій, професор; Шемаєва Г.В., д. наук із соц. комунікацій, професор.


  Адреса редакції: вул. Лаврська, 9, кім. 204, корпус 11, Київ, Україна, 01015


  Тел.: +38(044)280-2193
  E-mail: nauka@nakkkim.edu.ua


 • Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв


  Науковий журнал “Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв”


  Журнал підтримує політику відкритого доступу


  Рік заснування: 1999


  Галузь та проблематика: В журналі висвітлюються актуальні питання культурології та мистецтвознавства. Видння розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто прагне отримати грунтовні знання теоретичного і прикладного характеру


  ISSN 2226–3209 (Print), ІSSN 2409–0506 (Online)
  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19938-9738ПР від 17.05.2013


  Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») зі спеціальностей: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація; 024 Хореографія; 025 Музичне мистецтво; 026 Сценічне мистецтво; 034 Культурологія
  відповідно до Наказу МОН України від 02.07.2020 № 886 (додаток 4).


 • Альманах "Культура і Сучасність"


  Журнал підтримує політику відкритого доступу


  Рік заснування: 1999


  Галузь та проблематика: В альманасі висвітлюються актуальні питання культурології, мистецтвознавства, менеджменту соціокультурної діяльності, опосередковані динамічними змінами на сучасному етапі цивілізаційних трансформацій


  ISSN 2226–0285 (Print)
  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21134-10934 ПР від 08.12.2014 р.


  Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») зі спеціальностей: 022 Дизайн; 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація; 028 Менеджмент соціокультурної діяльності; 034 Культурологія відповідно до Наказу МОН України від 02.07.2020 № 886 (додаток 4).


  Збірник зареєстровано в міжнародних науковометричних базах даних: International Impact Factor Services; Research Bible; Google Scholar; CiteFactor; Global Impact Factor; Scientific Indexing Services; CEEOL (Central and Eastern European Online Library); Index Copernicus; Crossref 


  Періодичність: 2 рази на рік
  Мова видання: українська,  англійська (змішаними мовами)
  Засновник: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв


  Головний редактор: Герчанівська П.Е., доктор культурології, професор
  Відповідальний секретар: Овчарук О.В., доктор культурології, професор
  Редакційна колегія: Вєдєнєєв Д.В., д. іст. наук, проф. (заст. головного редактора) (Україна); Волков С.М., д. культ., проф. (Україна); Денисюк Ж.З., д.культ. (Україна); Езкуерро А.Е., доктор філос. (Іспанія); Кайл К., д. філос. (Німеччина); Каталінік В., д. філос. (Хорватія); Коваленко Є.Я., к. екон. наук., доц. (Україна); Копієвська О.Р., д.культ., проф. (Україна); Литвин С.Х., д.і.н., професор (Україна); Льоос Х., д-р філос., проф. (Німеччина); Пастерняк В., д. габілітований, проф. (Польща); Прищенко С.В., д. мист. (Україна); Ростіролла Д., д. філос., проф. (Італія); Сапенько Р., д. габілітований, проф. (Польща); Смолик О.І. д. культ., проф. (Білорусь); Яковлеєв О.В., д. культ, доц. (Україна) Адреса редакції: вул. Лаврська, 9, кім. 204, корпус 11, Київ, Україна, 01015


  E-mail: nauka@nakkkim.edu.ua


 • Збірник наукових праць «Мистецтвознавчі записки»

  Журнал підтримує політику відкритого доступу

  Рік заснування: 2001

  Галузь та проблематика: У збірнику висвітлюється різноманітна історична та теоретична проблематика з мистецтвознавства. Теми статей пов’язані як із сучасною мистецькою практикою, так і з художньою культурою минулих епох.

  ISSN 2226–2180 (Print)
  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №&nbsp21135-10935 ПР від 08.12.2014 р.

  Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України  від 02.07.2020 р. № 886 як фахове видання категорії Б зі спеціальностей: 022 Дизайн; 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація; 024 Хореографія; 025 Музичне мистецтво; 026 Сценічне мистецтво.

  Збірник зареєстровано в міжнародних науковометричних системах: International Impact Factor Services; Google Scholar; Scientific Indexing Services; Research Bible; Global Impact Factor; Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

  Періодичність: 2 рази на рік
  Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)
  Засновник: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

  Головний редактор: Афоніна&nbspО.С., доктор мистецтвознавства
  Відповідальний секретар: Зосім&nbspО.Л., доктор мистецтвознавства

  Редакційна колегія: Шульгіна В. Д., доктор мистецтвознавства, професор – заступник головного редактора (Україна);
  Андросова Д. В., доктор мистецтвознавства, професор (Україна); Гливинський В. В., доктор мистецтвознавства, доцент (США); Донченко Н. П., засл. діяч мистецтв України, професор (Україна); Жуковін О. В., к. мистецтвознавства (Україна); Карпов В. В., доктор історичних наук (Україна); Кафтанджиєв Х., доктор габіліт., професор (Болгарія); Клаус Кайл, доктор філософії в галузі мистецтвознавства, габілітований (Німеччина); Маркова О. М., доктор мистецтвознавства, професор (Україна); Погребняк Г. П., кандидат мистецтвознавства, доцент (Україна); Прищенко С. В., д. мистецтвознавства, доцент (Україна); Роготченко О. О., доктор мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв України (Україна)
  Адреса редакції:
  вул. Лаврська, 9, кім. 204, корпус 11, Київ, Україна, 01015

  E-mail: nauka@nakkkim.edu.ua