Національна академія державного управління при Президентові України

Журнали видавця

 • Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України

  «Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України» – наукове фахове видання, рецензований журнал, заснований 2003 р.


  Від 17.03.2020 Міністерство освіти і науки України наказом № 409 зареєструвало Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України у категорії Б Переліку наукових фахових видань України зі спеціальності 281 державне управління

  Журнал публікує українською та англійською мовами наукові розробки і дослідження з питань філософії, методології публічної політики, публічного управління (державного управління, місцевого врядування), публічної служби (державної служби, служби в органах місцевого самоврядування), механізмів публічного управління та адміністрування, секторального та регіонального управління, місцевого врядування тощо.


  Адресований управлінцям усіх ланок, службовцям органів державної влади, органів місцевого самоврядування, науковим і науково-педагогічним працівникам науково-дослідних установ, закладів вищої освіти, докторантам, аспірантам, усім, хто досліджує і цікавиться проблематикою теорії і практики галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та галузі науки «Державне управління».
  Основні завдання журналу:


  – оприявлення найбільш актуальних і перспективних напрямків розвитку галузі знань «Публічне управління та адміністрування», галузі науки «Державне управління», інших споріднених галузей тощо;


  – забезпечення майданчика наукової комунікації між дослідниками – теоретиками і практиками – у галузях державного управління і публічного управління та адміністрування на українських теренах та поза ними, а відтак інтеграції у світову наукову спільноту;


  – створення можливостей для представників наукової й освітньої спільноти, викладачам, аспірантам і магістрантам для оприлюднення результатів досліджень та їх вільного поширення;


  – підтримка публікаційної активності молодих науковців;


  – розбудови наукових шкіл тощо.
 • Вісник Національної академії державного управління при Президентові України

  Журнал спрямований на висвітлення результатів науково-дослідних робіт, результатів теоретичних і прикладних досліджень учених, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів у галузі знань “Публічне управління та адміністрування”.