Національний університет "Чернігівська політехніка"

Журнали видавця

 • Науковий вісник Полісся

  Учредитель и издатель: Черниговский национальный технологический университет.

  Свидетельство о государственной регистрации печатного средства массовой информации серия КВ №21188 - 10988 ПР. Сборник включен в Список научных профессиональных изданий Украины (Приказ МОН Украины № 747 от 13.07.2015 г.).

  Год основания: 2015.

  Периодичность выхода: 4 раза в год (март, июнь, сентябрь, декабрь).

  Язык статей: украинский, русский, английский.

  Стоимость публикации статьи: 100 грн. за 1 страницу поданной рукописи.

  Плата за утверждение текста не взимается.
  Рецензирование осуществляется редакционной коллегией, однако автор должен предоставить рецензию от профессора или кандидата наук по своей специальности.


  География авторов: не ограничена.

  Рецензирование: все статьи рецензируются ведущими специалистами в области экономики.

  Рубрики:  Экономика и управление национальным хозяйством

  Региональная экономика

  Инновации

  Экономика труда

  Управление предприятием

  Финансы. Банковское дело

  Менеджмент

  Маркетинг  Перепечатка без разрешения редакции запрещена, ссылки на журнал при цитировании обязательны.  Освещаются актуальные проблемы развития современной экономики, функционирования и развития предприятий различных форм собственности, инвестиционно-инновационной деятельности, повышения конкурентоспособности национальной экономики, регионального развития.  Для научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов, практиков.

 • Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління

  Журнал Науковий вісник Чернігівського державного Інститута припинив своє існування і його правонаступником являється журнал Науковий вісник Полісся Чернігівського національного технологічного університета http://journals.uran.ua/nvp_chntu

  У журналі висвітлюються актуальні проблеми розвитку сучасної економіки, функціонування та розвитку підприємств різних форм власності, інвестиційно-інноваційної діяльності, підвищення конкурентоспроможності національної економіки, регіонального розвитку. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, практиків.

  ISSN: 2218-293   

  Періодичність: 4 рази на рік  

  Мова видання: українська, російська,англійська  

  Засновник: Чернігівського державного інституту економіки і управління

  Головний редактор: Гонта   Олена Іванівна

  Відповідальний редактор: Коваленко Лариса Олексіївна

  Відповідальний секретар:  Мороз Наталья Викторовна                               

  Телефон:    (04622)5-69-81

  E-mail: nauk_visn@ukr.net

 • Проблеми і перспективи економіки та управління

  Рік заснування: 2015


  Тематика: Висвітлюються актуальні проблеми розвитку сучасної економіки, функціонування та розвитку підприємств різних форм власності, інвестиційно-інноваційної діяльності, підвищення конкурентоспроможності національної економіки, регіонального розвитку.


  ISSN: 2411-5215 = Problemi ì perspektivi ekonomìki ta upravlìnnâ


  Свідоцтво про державну реєстрацію: 03.02.2015 р., серія КВ № 24603-14543 ПР Спеціальність ДАК: 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством


  Періодичність:  4 рази на рік


  Мова видання: українська, англійська


  Засновник: Національний університет "Чернігівська політехніка"


  Головний редактор: Дубіна Максим Вікторович, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування.


  Заступники головного редактора:
  Бутко Микола Петрович, доктор економічних наук, професор;
  Ільчук Валерій Петрович, доктор економічних наук, професор;
  Олійченко І.М., доктор наук з державного управління, професор.


  Відповідальний секретар: Дубина Максим Вікторович.
  Адреса редакції: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, корп. 1
  Телефон: (04622) 3–03–30
  E-mail: red_viddil@ukr.net


  ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАЧІ РУКОПИСІВ НАУКОВИХ СТАТЕЙ ДО НАУКОВОГО ЖУРНАЛУ «ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ»

 • Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія

  Рік заснування: 2012

  Тематика: У цьому збірнику висвітлюються актуальні питання та нагальні проблеми соціальної роботи. Розглядаються традиційні та різноманітні інноваційні технології та методи у таких галузях наук, як філософія, психологія, соціологія та педагогіка, а також питання сталого розвитку суспільства. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів і всіх, хто опікується теоретичними та практичними проблемами соціальної роботи.

  Реферативні бази даних: Index Copernicus International.

  ISSN: 2412-1185.

  Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 21190-10990ПР.

  Включено до Переліку наукових фахових видань України: Наказ Міністерства освіти і науки України № 515 від 16.05.2016 р.

  Спеціальність ДАК: філософія.

  Періодичність: 2 рази на рік.

  Мова видання: українська, російська, англійська.

  Засновник: Чернігівський національний технологічний університет (код ЄДРПОУ 05460798)

  Головний редактор: Мельник Анатолій Іванович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри гуманітарних дисциплін Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів.

  Заступники головного редактора: Сила Тетяна Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент, декан факультету соціальної роботи Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів;

  Ємець Наталія Анатоліївна, кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів.

  Відповідальний секретар: Мороз Наталія Вікторівна, заступник директора наукової бібліотеки Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів.

  Адреса редакції: 14037,м. Чернігів, вул. 50 років ВЛКСМ. 

  Телефон: (0462) 72-40-75

  E-mail: problems_of_social_work@ukr.net

  Адреса сайту видання (URL): http://socialresearch.stu.cn.ua

 • Технічні науки та технології

  Рік заснування: 2015


  У журналі «Технічні науки та технології» вміщено статті, присвячені теоретичним та
  експериментальним дослідженням у науковому напрямі «Технічні науки» за
  спеціальностями: прикладна механіка, матеріалознавство, машинобудування, інформаційно-комп’ютерні технології, енергетика, електротехніка та електромеханіка, хімічні та харчові технології, будівництво та геодезія.


  ISSN: 2411-5363 Technical sciences and technologies


  Свідоцтво про державну реєстрацію: 07.09.2020, серія КВ № 24601-14541 ПР 


  Науковий журнал «Технічні науки та технології» внесено до переліку наукових фахових видань України, затвердженого Наказами Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 р. № 975, 17.03.2020р., №409 відповідно до якого журналу надано категорію «Б» за спеціальностями.
  1. Прикладна механіка, матеріалознавство та машинобудування (131,132,133)
  2. Інформаційно-комп’ютерні технології (122,123,126)
  3. Енергетика, електротехніка та електромеханіка (141)
  4. Хімічні та харчові технології (161,181)
  5. Будівництво та геодезія (192,193)


  Періодичність: 4 рази на рік


  Мова видання: українська, англійська


  Вартість публікації статті: 60 грн. за 1 сторінку поданого рукопису


  Засновник: Національний університет "Чернігівська політехніка"


  Головний редактор: Казимир Володимир Вікторович, доктор технічних наук, професор


  Заступник головного редактора: Сапон Сергій Петрович, кандидат технічних наук, доцент


  Технічний секретар: Мекшун Ірина Миколаївна


  Адреса редакції:


  14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, корп. 1 

  Телефон:  (097) 384 41 97


                       (093) 415 52 17


  E-mail: tst.technical.sj@gmail.com


  Правила оформлення та подання рукопису


   


  Приклад оформлення статті


   


  Щороку наукова періодика університету подається до наукометричної польської бази даних
  Index Copernicus.
  ICV для журналів: Технічні науки та технології - ICV 2015:50.09; ICV 2016:64.18; ICV 2017:
  64.61; ICV 2018: 63.81; ICV 2019: 55.41.

 • Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління : електронний збірник наукових праць

  У журналі висвітлюються актуальні проблеми розвитку сучасної економіки, функціонування та розвитку підприємств різних форм власності, інвестиційно-інноваційної діяльності, підвищення конкурентоспроможності національної економіки, регіонального розвитку. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, практиків.

  Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України Наказ МОН України № 261 від 06.03.2015 р.

  ISSN 2223-1633 

  Періодичність: 2 рази на рік

  Мова видання: українська, російська,англійська

  Засновник: ЧНТУ

  О. І. Гонта доктор економічних наук, професор,
  (головний редактор)

  А. В. Кунденко кандидат економічних наук, доцент (відповідальний редактор)

  Н. В. Мороз  відповідальний секретар

  Телефон: (04622)5-69-81

  E-mail: nauk_visn@ukr.net