Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Журнали видавця

 • Вісник асоціації кримінального права України

  Засновник – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, громадська організація «Всеукраїнська асоціація кримінального права».

  Видавець – громадська організація «Всеукраїнська асоціація кримінального права».

  Галузь науки –  правознавство.

  Тематика збірника – кримінальне право, кримінологія, кримінально-виконавче право.

  Головний редактор – Головкін Б. М., д-р юрид. наук, проф.

  Заступник головного редактора – Борисов В. І., д-р юрид. наук, проф., академік НАПрН України.

  Рік заснування – 2013. 

  Періодичність – 2 випуски на рік. Видається українською, англійською та російською мовами.

  ISSN 2311-9640 (Оnline).

  Фахова реєстрація. Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження рішень
  Атестаційної колегії Міністерства від 14 травня 2020 року та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 17 березня 2020 року № 409»
  від 14 травня 2020 року № 627 електронне наукове видання «Вісник Асоціації кримінального права України» включено до Переліку наукових фахових видань України з присвоєнням категорії «Б».

  Контакти. Адреса: Україна, вул. Пушкінська, 49, м. Харків, Україна, 61002, тел.: +38 067 279 80 29, +38 066 185 70 55, Е-mail: vacp@ukr.net.  Індексація:
  Index Copernicus Journals Master List
  Google Scholar
  WorldCat
  Scientific Indexing Services (SIS)
  General Impact Factor (GIF)
  ResearchBib - Academic Recource Index
 • "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія

  Засновник і видавець – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.


  Голова редакційної колегії: Данильян Олег Геннадійович, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна.


  Заступники голови редакційної колегії:  


  Требін Михайло Петрович, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри соціології та політології, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна;


  Дзьобань Олександр Петрович, доктор філософських наук, професор, професор  кафедри філософії, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна;


  Калиновський Юрій Юрійович, доктор філософських наук, професор,  професор кафедри філософії, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна.


  Відповідальний секретар: Коваленко Інна Ігорівна,  кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна.


  Збірник засновано у 2009 р. 


  Періодичність – 4 випуски на рік.


  Видається українською, англійською та російською мовами.


  ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704.    


  Перереєстровано в Міністерстві юстиції України – Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 23523-13363 ПР від 24.05.2018 р.


  Наказом Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 р. № 886  збірник наукових праць включено до Переліку наукових фахових видань України, категорія «Б», в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата  наук за спеціальностями:


  033 – «філософські»;


  052 – «політичні»;


  054 – «соціологічні».


  Виданню надано DOI (doi: 10.21564 – цифровий ідентифікатор об’єкта) на статті з 2016 р.


  Ліцензія:  СС ВY 4.0


  Open Access Statement


  Електронний архів-репозитарій  Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. – Режим доступу: http://dspace.nlu.edu.ua


   Google Scholar  https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&authuser


  Контактна інформація для публікації з філософії та філософії права


  Основна контактна особа: Данильян Олег Геннадійович, кафедра філософії, каб. 234, тел.:  +38 057 704-92-84, e-mail: kafedra_filosofy@ukr.net


  Супровід та підтримка: Кривошеіна Анна Андріївна, тел.: +38 066 547-66-75; +38 093 335-88-83


  Контактна інформація для публікації з політології та соціології


  Основна контактна особа: Требін Михайло Петрович,  кафедра соціології та політології, каб. 233, тел.: +38 057 704-92-38, e-mail: kafedrasoc@ukr.net


  Супровід та підтримка: Гордієнко Наталія Юріївна, тел.: +38 093 676-79-33 (для оперативного зв’язку можна використовувати Viber).


  Поштова адреса редакції:


  Україна, 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, кафедра філософії (кафедра соціології та політології).


  Index Copernicus International Google Scholar


   

 • Питання боротьби зі злочинністю

  Збірник наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю» заснований у 1997 р. Наказом МОН від 17 березня 2020 р. № 409 збірник наукових праць "Питання боротьби зі злочинністю" включено до переліку фахових видань україни. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 23672-13512ПР від 21 листопада 2018 р.


  Періодичність видання: 2 номери на рік.


  Мова видання: українська, російська.


    РОЗМІЩЕННЯ ЗБІРНИКА В НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ, РЕПОЗИТАРІЯХ ТА ПОШУКОВИХ СИСТЕМАХ:


  ISSUES OF CRIME PREVENTION | ICI Journals Master List (indexcopernicus.com)

 • Проблеми законності


  Засновник і видавець – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.


  Відповідальний редактор – Гетьман Анатолій Павлович, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України.


  Заступник відповідального редактора – Лученко Дмитро Валентинович – доктор юридичних наук, професор.


  Збірник засновано у 1976 р. Періодичність – 4 випуски на рік. Видається українською, англійською та російською мовами. ISSN 2224-9281 (Рrint), ISSN 2414-990Х (Оnline).


  Перереєстровано в Міністерстві юстиції України – Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 21387-11187 ПР від 17.06.2015 р.


  Внесено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України – наказ Міністерства освіти і науки України № 612 від 07.05.2019 р.


  Виданню надано DOI (doi: 10.21564 – цифровий ідентифікатор об’єкта) на статті з 2016 р.


  Ліцензія:  СС ВY 4.0


  Open Access Statement


  Контакти: Україна, 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, редакційно-видавничий відділ наукових видань, тел. +38(057)704-92-99, e-mail: problzakon@ukr.net  Index Copernicus International ERIH PLUS


  Терміни подання статей:  • перший випуск – до 1 лютого (дата розміщення на сайті – березень поточного року);

  • другий випуск – до 1 травня (дата розміщення на сайті – червень поточного року);

  • третій випуск – до 20 серпня (дата розміщення на сайті – вересень поточного року);

  • четвертий випуск – до 1 листопада (дата розміщення на сайті – грудень поточного року).

 • Теорія і практика правознавства

  Електронне видання вміщує наукові статті, присвячені актуальним проблемам правознавства: теорії та історії держави і права, конституційного й державного будівництва, цивільного, трудового, фінансового, господарського, адміністративного, митного, екологічного, кримінального права, кримінального й цивільного процесів, криміналістики, питанням боротьби зі злочинністю та ін.