Національний університет "Запорізька політехніка"

Журнали видавця

 • Вісник двигунобудування

  Опис: науковий журнал  «Вісник двигунобудування» (скорочена назва – «ВД») - це міжнародне академічне рецензоване видання. У журналі публікуються наукові статті (твори, що докладно висвітлюють визначену тему, ідею, питання й містять елементи їхнього аналізу), а також рецензії (твори, що містять аналіз і аргументовану оцінку авторського оригіналу або видання, що вийшло), які дістають об'єктивного  розгляду  провідними фахівцями, що оцінюється за суттю без урахування раси, статі, віросповідання, етнічного походження, громадянства або політичної філософії автора(ів).
  Засновник та видавець: Національний університет "Запорізька політехніка".
  Країна
  : Україна.
  ISSN  1727-0219.
  Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ №6157. Журнал зареєстрований Державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення 20.05.2002 р.
  Наказом Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015 р. «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 15 грудня 2015 року» журнал "Вісник двигунобудування" включений до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук.
  Рік заснування: 2002. Періодичність виходу: два номери на рік.
  Обсяг:до 20 ум. друк. арк. Формат: 60x84/8.
  Друк: чорно-білий.
  Мови: англійська, російська, українська.
  Галузі науки: технічні науки.
  Метаслужіння академічному співтовариству шляхом публікації актуальних статей, отриманих у результаті оригінальних теоретичних і прикладних досліджень у різних напрямках академічної діяльності.
  Завдання: нові постановки задач і методи дослідження, а також надання допомоги фахівцям, інженерам, вченим і дослідникам у поширенні інформації про стан справ у сфері тематики журналу.
  Тематика:  авіадвигунобудування, технологія виробництва, експлуатація, скпадання та випробування.
  Розділи журналу:
  - загальні питання двигунобудування;
  - конструкція та міцність;
  - складання та випробування; 
  - експлуатація, надійність та ресурс;
  - технологія виробництва і ремонту;
  - конструкційні матеріали;
  - стандартизація і метрологія;
  - екологія.

   Реферування та індексація: статті, що опубліковані в журналі, реферуються у провідних міжнародних та національних реферативних журналах і наукометричних базах даних, а також розміщуються у цифрових архівах та бібліотеках з безкоштовним доступом у режимі on-line:Ulrich’s Periodical Directory, ВІНІТІ"Джерело", "Україніка наукова"УРАННаціональна бібліотека України ім. В.І. ВернадськогоРосійська державна бібліотека та ін.
  Редколегія: головний редактор - О.Я. Качан, д-р техн. наук, професор; заст. головного редактора А. І. Долматов, д-р. техн. наук, професор. Члени редколегії наведені тут.
  Оплата за публікацію і обробку: Статті публікуються і рецензуються безкоштовно.
  Відповідальність авторів: Направляючи статті в журнал "ВД", автори тим самим приймають на себе повну відповідальність за дотримання авторських прав інших осіб і організацій, точність наведених цитат, даних і ілюстрацій, нерозголошення державної і службової таємниць, висловлюють свою згоду безкоштовно передати редакції журналу права на публікацію, переклад на іноземні мови, збереження і поширення матеріалів статті в будь-якій формі. Автори, що мають наукові ступені, направляючи статті в журнал, тим самим виражають свою згоду безкоштовно виступити як рецензенти статей інших авторів за поданням редакції журналу у встановлений нею термін. Статті, що направляються в журнал, повинні бути оригінальними, новими і цікавими для читацької аудиторії журналу, мати обґрунтовані мотивацію і мету, бути неопублікованими раніше і не розглядатися для публікації в інших журналах. Статті не повинні містити тривіальні й очевидні результати, робити необґрунтовані висновки і повторювати висновки вже опублікованих досліджень.
  Читацька аудиторіявченіспівробітники вищих навчальних закладів, аспіранти і студенти, фахівці-практики.
  Авторські праваЖурнал дозволяє авторам мати авторські права без обмежень і зберігати права на видання без обмежень. Журнал дозволяє користувачам читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, або посилатися на повні тексти своїх статей. Журнал дозволяє повторне використання його вмісту у відповідності з Creative Commons ліцензією СС-BY.
  Публічність та метод доступу: вільний доступ он-лайн до повнотекстових публікацій.

   

 • Електротехніка та електроенергетика

  ISSN 1607-6761 (Print). ISSN 2521-6244 (Online)


  Науковий журнал "Електротехніка та електроенергетика" - журнал, що рецензується, науковий журнал відкритого доступу, який публікує роботи за новими досягненнями в області електротехніки, електромеханіки, електроенергетики, а також автоматизації комп'ютерно-інтегрованих технологій в сфері розробки і удосконалення електричних машин і апаратів, силової електроніки, питань теоретичної електротехніки і електрофізики, техніки сильних електричних і магнітних полів, кабельної техніки, електричного транспорту, електричних станцій, промислових і магістральних мереж і систем, їх безпеки, а також альтернативних джерел електроенергії.


  офіційна абревіатура "Elektroteh. Elektroenerg", транслітерація назви журналу "Elektrotehnìka ta elektroenergetika", паралельна назва:"Electrical engineering and power engineering", паралельна назва: "Электротехника и электроэнергетика"


   


  Сбірники електронної версії журналу можена переглянути тут


   


  Ліцензія авторського права:  CC Attribution (СС-BY)


   


   

 • Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні

  Опис: науковий журнал  «Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні» (скорочена назва – «НМТ») - це міжнародне академічне рецензоване видання. У журналі публікуються наукові статті (твори, що докладно висвітлюють визначену тему, ідею, питання й містять елементи їхнього аналізу), а також рецензії (твори, що містять аналіз і аргументовану оцінку авторського оригіналу або видання, що вийшло), які дістають об'єктивного  розгляду  провідними фахівцями, що оцінюється за суттю без урахування раси, статі, віросповідання, етнічного походження, громадянства або політичної філософії автора(ів).
  Засновник та видавець: Національний університет "Запорізька політехніка".
  Країна
  : Україна.
  ISSN  1607-6885.
  Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ №24298-14138ПР. Журнал зареєстрований Державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення 16.12.2019 р.
  Наказом Міністерства освіти і науки України № 1471 від 26.11.2020 р. «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 26 листопада 2020 року» журнал "Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні" включений до переліку наукових фахових видань України в категорії "Б", в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук.
  Рік заснування: 1997. Періодичність виходу: два номери на рік.
  Обсяг:до 20 ум. друк. арк. Формат: 60x84/8.
  Друк: чорно-білий.
  Мови: англійська, російська, українська.
  Галузі науки: технічні науки.
  Метаслужіння академічному співтовариству шляхом публікації актуальних статей, отриманих у результаті оригінальних теоретичних і прикладних досліджень у різних напрямках академічної діяльності.
  Завдання: нові постановки задач і методи дослідження, а також надання допомоги фахівцям, інженерам, вченим і дослідникам у поширенні інформації про стан справ у сфері тематики журналу.
  Тематика:  металургія, машинобудування, технологія будування, теплофізика, технологія матеріалів, промтранспорт.
  Розділи журналу:
  - структуроутворення, опір руйнуванню та фізико-механічні властивості;
  - конструкційні і функціональні матеріали: 
  - технології отримання та обробки конструкційних матеріалів;
  - моделювання процесів в металургії та машинобудуванні; 
  - механізація, автоматизація та роботизація. 
  Реферування та індексація: статті, що опубліковані в журналі, реферуються у провідних міжнародних та національних реферативних журналах і наукометричних базах даних, а також розміщуються у цифрових архівах та бібліотеках з безкоштовним доступом у режимі on-lineUlrich’s Periodical Directory, ВІНІТІ"Джерело", "Україніка наукова"УРАННаціональна бібліотека України ім. В.І. Вернадського та ін.
  Редколегія: головний редактор - С.Б. Бєліков, д-р техн. наук, професор; заст. головного редактора В. Ю. Ольшанецький, д-р. техн. наук, професор; В. В. Наумик, д-р. техн. наук, професор. Члени редколегії наведені тут.
  Оплата за публікацію і обробку: Статті публікуються і рецензуються безкоштовно.
  Відповідальність авторів: Направляючи статті в журнал "НМТ", автори тим самим приймають на себе повну відповідальність за дотримання авторських прав інших осіб і організацій, точність наведених цитат, даних і ілюстрацій, нерозголошення державної і службової таємниць, висловлюють свою згоду безкоштовно передати редакції журналу права на публікацію, переклад на іноземні мови, збереження і поширення матеріалів статті в будь-якій формі. Автори, що мають наукові ступені, направляючи статті в журнал, тим самим виражають свою згоду безкоштовно виступити як рецензенти статей інших авторів за поданням редакції журналу у встановлений нею термін. Статті, що направляються в журнал, повинні бути оригінальними, новими і цікавими для читацької аудиторії журналу, мати обґрунтовані мотивацію і мету, бути неопублікованими раніше і не розглядатися для публікації в інших журналах. Статті не повинні містити тривіальні й очевидні результати, робити необґрунтовані висновки і повторювати висновки вже опублікованих досліджень.
  Читацька аудиторіявченіспівробітники вищих навчальних закладів, аспіранти і студенти, фахівці-практики.
  Авторські праваЖурнал дозволяє авторам мати авторські права без обмежень і зберігати права на видання без обмежень. Журнал дозволяє користувачам читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, або посилатися на повні тексти своїх статей. Журнал дозволяє повторне використання його вмісту у відповідності з Creative Commons ліцензією СС-BY.
  Публічність та метод доступу: вільний доступ он-лайн до повнотекстових публікацій.


   

 • Радіоелектроніка, iнформатика, управління

  Опис: науковий журнал «Радіоелектроніка, інформатика, управління» («РІУ») - це міжнародне академічне рецензоване видання. 
  У журналі публікуються наукові статті (твори, що докладно висвітлюють визначену тему, ідею, питання й містять елементи їхнього аналізу), а також рецензії (твори, що містять аналіз і аргументовану оцінку авторського оригіналу або видання, що вийшло), які дістають об'єктивного розгляду провідними фахівцями, що оцінюється за суттю без урахування раси, статі, віросповідання, етнічного походження, громадянства або політичної філософії автора(ів).
  Засновник та видавець: Національний університет "Запорізька політехніка"
  Країна: Україна.
  ISSN 1607-3274 (друкована версія), ISSN 2313-688X (електронна версія).
  Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ №24220-14060ПР від 19.11.2019. Журнал  зареєстрований Міністерством юстиції України.
  Наказом Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р. «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 06 березня 2020 року» журнал включений до переліку наукових фахових видань України в категоії «А» (найвищій рівень), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук і доктора філософії (кандидата наук). Наказом Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015 р. “Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 15 грудня 2015 року” журнал включений до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата фізико-математичних та технічних наук.
  Журнал включений до польського Переліку наукових журналів та рецензованих матеріалів міжнародних конференцій з присвоєною кількістю балів (додаток до оголошення Міністра науки та вищої освіти Республіки Польща від 31 липня 2019 р.: № 16981). 
  Рік заснування: 1999. Періодичність виходу: чотири номери на рік (до 2015 р. - два номери на рік).
  Обсяг: до 20 ум. друк. арк. Формат: 60x84/8.
  Мови: англійська, російська, українська.
  Галузі науки: фізико-математичні, технічні науки.
  Мета: служіння академічному співтовариству шляхом публікації актуальних статей, отриманих у результаті оригінальних теоретичних і прикладних досліджень у різних напрямках академічної діяльності.
  Завдання:  нові постановки задач і методи дослідження, а також надання допомоги фахівцям, інженерам, вченим і дослідникам у поширенні інформації про стан справ у сфері тематики журналу.
  Тематика: телекомунікації та радіоелектроніка, програмна інженерія (включаючи теорію алгоритмів та програмування), комп'ютерні науки (математичне та комп'ютерне моделювання, оптимізація та дослідження операцій, управління в технічних системах, міжмашинна та людино-машинна взаємодія, штучний інтеллект, включаючи інтелектуальний аналіз даних, розпізнавання образів, нейронні та нейро-нечіткі мережі, нечітку логіку, колективний інтеллект і мультіагентні системи, гібридні системи), комп'ютерна інженерія (апаратне забезпечення обчислювальної техніки, комп'ютерні мережі), інформаційні системи та технології (структури і бази даних, системи, засновані на знаннях, та експертні системи, обробка даних і сигналів).
  Розділи журналу:
  - радіоелектроніка та телекомунікації;
  - математичне та комп’ютерне моделювання;
  - нейроінформатика та інтелектуальні системи;
  - прогресивні інформаційні технології;
  - управління у технічних системах.
  Реферування та індексація: Журнал індексується у наукометричній базі даних Web of Science (WoS). Статті, що опубліковані в журналі, реферуються у провідних міжнародних та національних реферативних журналах і наукометричних базах даних, а також розміщуються у цифрових архівах та бібліотеках з безкоштовним доступом у режимі on-line.
  Редколегія: головний редактор - С. О. Субботін , д-р техн. наук, професор; заст. головного редактора - Д. М. Піза, д-р техн. наук, професор. Члени редколегії наведені тут.
  Оплата за публікацію і обробку: Статті публікуються і рецензуються безкоштовно.
  Відповідальність авторів: Направляючи статті в журнал "РІУ", автори тим самим приймають на себе повну відповідальність за дотримання авторських прав інших осіб і організацій, точність наведених цитат, даних і ілюстрацій, нерозголошення державної і службової таємниць, висловлюють свою згоду безкоштовно передати редакції журналу права на публікацію, переклад на іноземні мови, збереження і поширення матеріалів статті в будь-якій формі. Автори, що мають наукові ступені, направляючи статті в журнал, тим самим виражають свою згоду безкоштовно виступити як рецензенти статей інших авторів за поданням редакції журналу у встановлений нею термін. Статті, що направляються в журнал, повинні бути оригінальними, новими і цікавими для читацької аудиторії журналу, мати обґрунтовані мотивацію і мету, бути неопублікованими раніше і не розглядатися для публікації в інших журналах. Статті не повинні містити тривіальні й очевидні результати, робити необґрунтовані висновки і повторювати висновки вже опублікованих досліджень.
  Читацька аудиторія: вчені, співробітники вищих навчальних закладів, аспіранти і студенти, фахівці-практики.
  Авторські права: Журнал дозволяє авторам мати авторські права без обмежень і зберігати права на видання без обмежень. Журнал дозволяє користувачам читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, або посилатися на повні тексти своїх статей. Журнал дозволяє повторне використання його вмісту у відповідності з Creative Commons ліцензією СС BY -SA.
  Публічність та метод доступу: вільний доступ он-лайн до повнотекстових публікацій.