Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Журнали видавця

 • Journal of Chemistry and Technologies

  Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.
  Рік заснування: 1993. До 2018 р. - "Вісник Дніпропетровського університету. Серія Хімія (ISSN: 2306-871X (Print), 2313-4984 (Online))
  Галузь і проблематика: В науковому журналі "Journal of Chemistry and Technologies" публікуються результати нових робіт в галузі прикладної і теоретичної хімії, присвячених історії хімії, аналізу хімічних об'єктів, синтезу органічних сполук, розробці технології одержання гальванічних покриттів, дослідженню координаційних сполук, хімічної та харчовій технології.
  ISSN: 2663-2934 (Print), 2663-2942 (Online).
  Свідоцтво про державну реєстрацію: Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 23401-13241ПР від 24.05.2018 року.
  Видання внесено до Переліку наукових фахових видань України категорії А, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Затверджено наказом 17.03.2020 № 409 за спеціальностями 102 (Хімія), 161 (Хімічні технології та інженерія), 181 (Харчові технології)
  Періодичність: 2-4 випуски на рік.
  Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами).
  Засновник: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.
  Відповідальний редактор: Оковитий С.І., доктор хімічних наук.
  Відповідальний секретар: Плясовська К.А., кандидат хімічних наук.
  Адреса редакції: пр. Гагаріна, 72, Дніпро, 49010, Україна.
  Телефон: +380567768223
  E-mail: chem.dnu@gmail.com

  Останній випуск Керівництва для авторів
  Індексування Етичні норми
  Архів випусків (2012-) Спонсори
  Редакційна колегія Контактна інформація