Одеський національний економічний університет

Журнали видавця

 • Вісник соціально-економічних досліджень

  Ви увійшли на сайт фахового збірника наукових праць «Вісник соціально-економічних досліджень» Одеського національного економічного університету.

  Запрошуємо науковців різних країн до співпраці за пріоритетними напрямами розвитку економіки та економічної науки.

  Збірник наукових праць «Вісник соціально-економічних досліджень» включено до категорії "Б" в Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття вчених ступенів доктора і кандидата наук, за галуззю «Економічні науки», згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р.

  Засновано у серпні 1999 р.

  Засновник і видавець – Одеський національний економічний університет.

  Періодичність видання – 4 рази на рік.

  Мова видання - українська та англійська.

  Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 6448 від 21.08.2002 р.

  Збірник зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань в м. Парижі (International ISSN-center) - ISSN 2313-4569.

  Збірник розміщено на офіційному сайті Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського.

  Матеріали, що надходять для публікації, проходять рецензування членів редакційної колегії. Висловлені у статтях думки та пропозиції не обов’язково збігаються з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ та цитат несуть автори.

  Редакція зберігає право на незначну літературну редакцію текстів та скорочення зі збереженням авторського стилю. Надані матеріали не можуть бути надруковані в інших наукових виданнях. У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори наданих матеріалів.

  Збірник друкується та поширюється через мережу Інтернет за рішенням вченої ради Одеського національного економічного університету.