ПП "ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР"

Журнали видавця

 • Eastern-European Journal of Enterprise Technologies

  Термінологію, яка використовується в самій назві журналу «Східно-Європейський журнал передових технологій», - «передові технології», слід розуміти як синонім «промислові технології», бо це всі ті кращі ідеї із науки, які можуть бути впроваджені в промисловість. Адже отримання конкурентоспроможної промислової продукції високої якості базується на впровадженні високих технологій з різних самостійних сфер наукових досліджень, але об'єднаних загальним кінцевим результатом - готовим високотехнологічним виробом. Серед цих наукових сфер: інформаційні технології і системи управління, інженерія, енергетика та енергозбереження. Публікація наукових статей саме за цими напрямками і є основними «векторами» розвитку «Східно-Європейського журналу передових технологій». Адже саме вони є тими напрямками наукових досліджень, результати яких можуть бути використані безпосередньо в сучасному промисловому виробництві: космічному та авіабудуванні, приладобудуванні, машинобудуванні, хімічній промисловості та металургії.


  І саме тому вчені, пов'язані з сучасним виробництвом, мають можливість брати участь у трансфері технологій у промисловість, публікуючи результати своїх прикладних наукових досліджень. Промисловці, в свою чергу, можуть черпати науково-практичну інформацію з журналу - кожен за своїм напрямком:


  - Фахівці з управління та інформатики - з томів «Інформаційні технології та системи управління», «Математика і кібернетика - прикладні аспекти»;


  - Фахівці-механіки та конструктори - із тому «Прикладна механіка»;


  - Фахівці-технологи - з томів «Технології машинобудування», «Прикладна фізика»,  «Технології органічних і неорганічних речовин та екологія», «Матеріалознавство»;


  - Фахівці-технологи та енергетики - із тому «Енергозберігаючі технології та обладнання».


  Мета журналу - усунути той розрив, який виникає між новими науковими знаннями, які швидко з'являються,  і впровадженням їх у промисловість, що вимагає значно більшого часу. Промислові підприємства є активними передплатниками «Східно-Європейського журналу передових технологій» та інженери з виробництва перевіряють практичну цінність тих наукових технологічних ідей, які рекомендуються до впровадження вченими-авторами «Східно-Європейського журналу передових технологій».


  Завданням журналу для досягнення поставленої мети є формування «наукової складової» трансферу сучасних технологій з науки в промисловість. Тому в статтях, що публікуються в журналі, акцент робиться і на наукову новизну, і на практичну цінність.

 • Technology audit and production reserves

  Мета журналу «Technology audit and production reserves» – це публікація наукових статей, присвячених пошуку можливостей зниження витрат і підвищення конкурентоспроможності продукції на промислових підприємствах. Особливістю є те, що кожна досліджувана проблема розглядається з двох боків – з боку економіки і з боку інженерії, наприклад, в контексті формування критерію «ціна – якість», в якому перша складова стосується досліджень в області економіки підприємства, а друга – в області інженерії. Науковий результат, що отримано на перетині цих наук, може бути використаний в реальному виробництві для виявлення резервів, які забезпечують можливість зниження витрат і підвищення конкурентоспроможності продукції.

 • ScienceRise

  УВАГА!
  Шановні автори!

  Повідомляємо, що з 01.01.2020 журнал «ScienceRise» видається в Естонії (ЄС). Усі майнові та немайнові права передані науковому видавництву «Scientific Route», OÜ (Естонія, ЄС) – http://eu-jr.eu/sciencerise
  Журнал «ScienceRise» продовжує видаватися. Назва видання та ISSN не змінюються.

  Повідомляємо, що усі архіви видання за 2014–2019 р. будуть зберігатися у відкритому доступі на сайті – http://journals.uran.ua/sciencerise/issue/archive

  Дякуємо усім нашим авторам, які протягом 5 років створили імідж та історію журналу.


  З повагою, редакція журналу «ScienceRise», Україна.

  -----------------------------

  Основним завданням журналу "ScienceRise" є публікація наукових статей з метою поширення найбільш актуальної та важливої інформації в різних галузях науки.

  Науковий журнал "ScienceRise" публікує наукові статті за тематикою:
  • архітектура
  • ветеринарні науки
  • військові науки
  • географічні науки
  • геологічні науки
  • державне управління
  • економічні науки
  • історичні науки
  • культурологія
  • мистецтвознавство
  • політичні науки
  • психологічні науки
  • сільськогосподарські науки
  • соціальні комунікації
  • соціологічні науки
  • технічні науки
  • фізико-математичні науки
  • фізичне виховання і спорт
  • філософські науки
  • філологічні науки
  • хімічні науки
 • ScienceRise: Biological Science

  «ScienceRise: Biological Science» – науковий рецензований журнал, що видається 4 рази на рік, входить до категорії «Б» «Переліку фахових видань України» зі спеціальності 091-Біологія (наказ МОН України № 612 від 07.05.2019) та зі спеціальності 211-Ветеринарна медицина (наказ МОН України №320 від 07.04.2022).


  Мета журналу «ScienceRise: Biological Science» – надати вченим платформу для обміну науковим прогресом у всіх аспектах біологічних та ветеринарних наук і зробити це на найвищому рівні. Опубліковані в журналі статті будуть цікавими як вченим, які фокусуються на теоретичних питаннях, так і дослідникам, яких більше спеціалізуються на прикладних і практичних аспектах.


  Журнал «ScienceRise: Biological Science» є журналом відкритого доступу, в якому публікуються оригінальні дослідження і літературні огляди з усіх питань біологічних та ветеринарних наук.


  ISSN 2519-8017 (print), ISSN 2519-8025 (on-line)

  При розробці положень видавничої політики журналу «ScienceRise: Biological Science» редакція керувалася рекомендаціями Комітету з етики публікацій – Committee on Publication Ethics (COPE).

 • ScienceRise: Juridical Science

  «ScienceRise: Juridical Science» – науковий рецензований журнал, що видається 4 рази на рік, входить до «Переліку фахових видань України» (наказ МОН України № 326 від 04.04.2018).

  Метою журналу «ScienceRise: Juridical Science» є публікація фундаментальних досліджень актуальних проблем становлення держави і правотворчості, які в сучасному суспільстві стають все більш затребуваними юридичною наукою.

  У журналі публікуються статті доктринального характеру і різнобічний аналіз державно-правової дійсності. Науковий діалог, який передбачений на сторінках журналу, між вченими різних шкіл як в Україні, так і за кордоном буде сприяти науковому пошуку, розвитку правової теорії та інтеграції української науки у світовий правничий простір.


  ISSN 2523-4153 (print), ISSN 2523-4145 (on-line)


  При розробці положень видавничої політики журналу «ScienceRise: Juridical Science» редакція керувалася рекомендаціями Комітету з етики публікацій – Committee on Publication Ethics (COPE).
 • ScienceRise: Medical Science

  «ScienceRise: Medical Science» – науковий рецензований журнал, що видається 6 разів на рік, входить до категорії «Б» «Переліку фахових видань України» (наказ МОН України № 612 від 07.05.2019).

  Метою журналу «ScienceRise: Medical Science» є публікація високоякісних статей з усіх аспектів фундаментальних та клінічних досліджень у всіх галузях медицини, з акцентом на питання, що представляють світовий інтерес, досягнення в галузі медицини та наукових досліджень. Також до журналу «ScienceRise: Medical Science» приймаються дослідження, пов'язані з міждисциплінарними медичними галузями, в рамках загального підходу, який об'єднає клінічні дослідження з доклінічною роботою, присвяченою відкриттю нових механізмів лікування.

  Журнал «ScienceRise: Medical Science» в першу чергу публікує оригінальні дослідження та клінічні випадки, але також до публікації приймаються якісні літературні огляди та метааналізи. В журналі не публікуються короткі повідомлення, короткі огляди, звіти та повідомлення.


  ISSN 2519-478X (print), ISSN 2519-4798 (on-line)


  При розробці положень видавничої політики журналу «ScienceRise: Medical Science» редакція керувалася рекомендаціями Комітету з етики публікацій – Committee on Publication Ethics (COPE).
 • ScienceRise: Pedagogical Education

  «ScienceRise: Pedagogical Education» – науковий рецензований журнал, що видається 6 разів на рік, входить до «Переліку фахових видань України» (наказ МОН України № 528 від 12.05.2015).

  Науковий журнал «ScienceRise: Pedagogical Education» публікує оригінальні дослідження, присвячені освіті протягом усього життя.

  Така концепція журналу пов'язана з тим, що для сучасного суспільства життєво необхідно швидко перенавчатися. «Не встиг, чи не вивчив, значить не досяг успіху» – такі сучасні особливості прогресу. Саме тому ми закликаємо публікувати статті, в яких піднімаються проблеми, пов'язані з освітніми ініціативами як засобом зайнятості населення та соціальної інтеграції протягом усього життя, а також з висвітленням питань використання сучасних технологій і IT-сервісів в освіті. Таким чином, спрямованість журналу відображає, зокрема, елементи стратегії європейської рамкової програми Horizont 2020 року, втілюючи в життя ідеї про якість освіти в рамках Європейських ініціатив.

  Метою журналу «ScienceRise: Pedagogical Education» є публікація наукових статей, присвячених вирішенню науково-прикладних проблем безперервної освіти, зокрема післядипломної освіти. Це дасть можливість педагогам підбирати індивідуальні «ключі» в процесі підготовки учнів різного віку, світогляду, початкового рівня освіченості, різного віросповідання, гендерних відмінностей, ґрунтуючись на нових методиках, що публікуються в статтях журналу.

  Досягнення цієї мети ми бачимо через вирішення завдань, пов'язаних з двома головними аспектами.

  1. Освіта через усе життя повинна допомагати розвитку Особистості, незалежно від світогляду, початкового рівня освіченості, різного віросповідання, гендерних відмінностей.

  2. Розробка і освітлення нових методик безперервної і післядипломної освіти може допомогти у вирішенні проблеми, пов'язаної з відтоком кадрів з країни внаслідок трудової міграції.

  Ми впевнені, що публікація статей, присвячених методикам безперервної освіти, дасть педагогам, що навчають різні верстви суспільства, важливу практичну інформацію як «інструмент» для роботи. Цим «інструментом» є методики організації навчального процесу, що дозволяють:

  – проводити якісну підготовку учнів різних соціальних верств суспільства і соціального статусу,

  – перепідготовку фахівців для потрібних сфер регіональної економіки, в разі відтоку кадрів внаслідок трудової міграції.

  Таким чином, наукові статті, опубліковані в журналі «ScienceRise: Pedagogical Education», можуть допомогти і вченим в галузі освітньої діяльності, і практикам, які впроваджують нові методики в рамках концепції освіти протягом усього життя.


  ISSN 2519-4976 (print), ISSN 2519-4984 (on-line)


  При розробці положень видавничої політики журналу «ScienceRise: Pedagogical Education» редакція керувалася рекомендаціями Комітету з етики публікацій – Committee on Publication Ethics (COPE).
 • ScienceRise: Pharmaceutical Science

  «ScienceRise: Pharmaceutical Science» – науковий рецензований журнал, що видається 6 разів на рік, входить до категорії «А» «Переліку фахових видань України» зі спеціальності 226 – Фармація, промислова фармація (наказ МОН України № 420 від 19.04.2021).


  Головна місія журналу – розповсюдження результатів наукових досліджень, спрямованих на забезпечення якості фармацевтичної допомоги населенню шляхом спрямованого пошуку та сучасної фармацевтичної розробки інноваційних лікарських засобів, створення сучасних систем управління якістю на фармацевтичних підприємствах галузі.


  У журналі «ScienceRise: Pharmaceutical Science» розміщуються дослідження, що сплановані і виконані з урахуванням концепції Quality by design з широким застосуванням обчислювальних методів.


  Журнал призначений для науковців, провізорів, лікарів, освітян, організаторів системи охорони здоров’я.


  Інновації фармацевтичної науки – для практичного використання.


  ISSN 2519-4844 (print), ISSN 2519-4852 (on-line)

  При розробці положень видавничої політики журналу «ScienceRise: Pharmaceutical Science» редакція керувалася рекомендаціями Комітету з етики публікацій – Committee on Publication Ethics (COPE).