ТОВ «ПРОФЕСІОНАЛ-ІВЕНТ»

Журнали видавця

 • Здоров'я чоловіка

  Науково-практичний журнал «Здоров'я чоловіка, Здоровье мужчины, Health of man» - це видання з відкритим доступом, яке забезпечує своєчасну публікацію сучасних результатів наукових та клінічних досліджень, які присвячені здоров'ю чоловіків, у тому числі – сексуальному та андрологічному його аспектам.

 • Сімейна медицина

  Журнал «Сімейна медицина» започатковано у 1999 році як засіб інформування медичної спільноти про успіхи і проблеми, досягнення і перспективи розвитку сімейної медицини в Україні. Від самого початку свого існування журнал пропагує сімейну медицину, розповідає про діяльність Української Асоціації сімейної медицини, надає огляди світового досвіду становлення та докази переваг організації первинної медичної допомоги в різних країнах світу на засадах сімейної медицини. Завдяки участі Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика у заснуванні журналу «Сімейна медицина», значним персональним зусиллям першого головного редактора видання – видатного українського вченого і педагога професора Григорія Івановича Лисенко на сторінках видання друкуються оригінальні наукові дослідження і рекомендації провідних вітчизняних фахівців і науковців з різних напрямків медицини. Дуже швидко журнал стає провідним виданням не лише для сімейних лікарів, але і для широкого кола інших медичних спеціалістів в Україні. Звернувшись до архіву журналу, можна побачити оригінальні статті, присвячені розвитку сімейної медицини у світі, обговоренню світових форумів спеціалістів первинної допомоги, висвітленню діяльності та співпраці Української Асоціації сімейної медицини (УАСМ) із колегами з різних країн світу – США, Великобританії, Нідерландів, Австралії.

 • Репродуктивне здоров'я жінки

  Науково-практичне видання «Reproductive health of woman / Репродуктивне здоров'я жінки» – це журнал з відкритим доступом, який забезпечує публікацію наукових досліджень у всіх галузях науки про здоров'я жінки за критеріями оригінальності, актуальності, міждисциплінарного інтересу.


  «Reproductive health of woman / Репродуктивне здоров'я жінки» є сучасною платформою для наукової комунікації, що охоплює всі аспекти науки і клінічних знань про жіноче здоров'я. У журналі публікуються матеріали з результатами наукових досліджень, звіти про клінічні випадки, статті, які висвітлюють всі аспекти тематики здоров'я жінок і включають не лише основні сфери репродуктивного та пострепродуктивного здоров’я, а й висвітлюють всі аспекти тематики здоров’я жінки.


  Всі статті, що надійшли до редакції, проходять справедливий, партнерський та абсолютно сліпий процес експертної оцінки. Статті в журналі публікуються 10 разів на рік українською, російською та англійською мовами. У 2019 зареєстрований з засновниками в складі: Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук'янової НАМН України», Всеукраїнська громадська організація «Асоціація перинатології України», громадянки України Щербинської О. С.


  «Reproductive health of woman / Репродуктивне здоров'я жінки» підтримує ініціативу відкритого доступу. Тези та повні тексти (PDF-формат) усіх статей, опублікованих у журналі, є доступними для всіх одразу після публікації. Ми дотримуємось Уніфікованих вимог до рукописів, що надходять до біомедичних журналів, виданих Міжнародним комітетом для редакторів медичних журналів (ICMJE), а також Кодексу поведінки редакторів Комітету з питань публікації (COPE).


  Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України 24.09.2020 № 1188 науково-практичний журнал «Reproductive health of woman / Репродуктивне здоров'я жінки» включений в Категорію «Б» Переліку наукових фахових видань України.


  Наклад - 5 500 примірників


  Підписний індекс - 01665


  Періодичність – 10 номерів на рік


  ISSN 2708-8731 (Online), ISSN 2708-8723 (Print)