Приазовський державний технічний університет

ДВНЗ Приазовський державний технічний університет

Журнали видавця

 • Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Економічні науки

  Збірник «Вісник ПДТУ» Серія: Економічні науки, включений до переліку наукових фахових видань ВАК України.

  ISSN: 2225 - 6725

  Засновник: ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет" http://www.pstu.edu 

  Рік засновання: 1995

  У збірнику розміщено статті, в яких узагальнені результати наукових досліджень працівників вищих навчальних закладів України, академічних і галузевих наукових організацій, провідних підприємств провідних галузей промисловості країни, співробітників міжнародних, державних і регіональних організацій, органів влади, що займаються питаннями розвитку теоретичних і практичних аспектів економіки та інтелектуальної власності. Збірник призначений для науковців, фахівців, які вивчають і досліджують економічні процеси, викладачів, аспірантів, студентів.

  З попередніми виданнями збірника можна ознайомитись на офіційному сайті ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»: http://eir.pstu.edu/
  Адреса:

  ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»,

  вул. Університетська, 7, кабінет 9. 105

  м Маріуполь, Донецька обл., 87500

  E-mail: vestnik.pstu@gmail.com

  Телефони для довідок:

  098258 94 47; або 066 916 15 37 Капранова Лариса Григорівна, секретар редакційної колегії збірника

 • Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки

  «Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Технічні науки» - науковий фаховий журнал, в якому публікуються результати новітніх наукових досліджень, що мають важливі теоретичні, експериментальні та практичні результати з різних областей технічних наук.

  Мета видання - висвітлення актуальних проблем різних галузей промисловості, галузі інформаційних технологій та шляхів їх вирішення за допомогою фундаментальних і прикладних досліджень, нових наукових підходів до розробки технологій, аналізу аспектів роботи підприємств.

  Галузь та проблематика - у збірнику представлені наукові статті, що висвітлюють дослідження за наступними актуальними спеціальностями: 12 Інформаційні технології: 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології; 13 Механічна інженерія: 131 Прикладна механіка, 132 Матеріалознавство, 133 Галузеве машинобудування, 136 Металургія; 14 Електрична інженерія: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 142 Енергетичне машинобудування, 144 Теплоенергетика; 15 Автоматизація та приладобудування: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка; 16 Хімічна та біоінженерія: 163 Біомедична інженерія; 17 Електроніка та телекомунікації: 171 Електроніка; 26 Цивільна безпека: 263 Цивільна безпека; 27 Транспорт: 271 Річковий та морський транспорт, 272 Авіаційний транспорт, 273 Залізничний транспорт, 274 Автомобільний транспорт, 275 Транспортні технології (за видами); 18 Виробництво та технології: 183 Технологія захисту навколишнього середовища

  Видання має Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 17950-6800 ПР від 21.06.2011 р.

  Збірник включено до переліку наукових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

 • Наука та виробництво

  У цьому випуску збірника вміщено статті, присвячені теоретичним i експериментальним дослідженням проблем міцності металургійних та будівельних машин, виконаним науковими працівниками й аспірантами провідних технічних вузів i НДI СНД. Збірник буде корисним для студентів i аспірантів металургійних i машинобудівних вишів, спiвробiтникiв науково-дослідних інститутів i металургійних заводів. Статті друкуються мовою оригіналу.
 • Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності

  У збірнику розміщено статті, в яких узагальнені результати наукових досліджень працівників вищих навчальних закладів України, академічних і галузевих наукових організацій, провідних підприємств провідних галузей промисловості країни, співробітників міжнародних, державних і регіональних організацій, органів влади, що займаються питаннями розвитку теоретичних і практичних аспектів економіки та інтелектуальної власності.
  Збірник призначений для науковців, фахівців, які вивчають і досліджують економічні процеси, викладачів, аспірантів, студентів. 

  Збірник зареєстровано в Міністерстві юстиції України Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 17948 – 6798ПР від 21.06.2011 р.
  Збірник наукових праць внесено у Перелік наукових фахових видань України з економіки, бюлетень ВАК № 8, 2009 р., Наказ МОН України № 528  12.05.2015