Українська асоціація нейрохірургів

Журнали видавця

 • Ukrainian Neurosurgical Journal

  Ukrainian Neurosurgical Journal — науковий медичний журнал, що рецензується. Видання практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту.


  Видається з 1995 року.

  Попередні назви:
  Бюлетень Української Асоцiацiї Нейрохiрургiв = Бюллетень Украинской Ассоциации Нейрохирургов = Bulletin of the Ukrainian Association of Neurosurgeons (1995-1999)
  Український нейрохірургічний журнал = Украинский нейрохирургический журнал = Ukrainian Neurosurgical Journal (2000-2018) • ISSN (Print): 1810-3154, ISSN (Online): 2412-8791

  У 2019 році перереєстрований з єдиною назвою Ukrainian Neurosurgical Journal• ISSN (Print): 2663-9084, ISSN (Online): 2663-9092.


  Проблематика
  Журнал публікує матеріали, що стосуються фундаментальних і клінічних досліджень в нейрохірургії, а також нейрорадіології, отоневрології, клінічній нейрофізіології, органічній неврології, нейроімунології, нейробіхіміі, нейропатоморфології та інших суміжних областях; висвітлює організаційні питання охорони здоров’я в галузі нейрохірургії.


  Засновники
  Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України
  Українська Асоціація Нейрохірургів
  Національна академія медичних наук України


  Видавець: Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України


  Мова видання: українська, російська, англійська


  Періодичність: щоквартальний


  Реєстрація в Міністерстві освіти і науки України: Ukrainian Neurosurgical Journal входить до Переліку наукових фахових видань України (Наказ МОН України від 15.10.2019 № 1301).