Український інститут експертизи сортів рослин

Журнали видавця

 • Plant Varieties Studying and Protection

  Науково-практичний журнал «Plant Varieties Studying and Protection» (Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин) заснований у 2005 році на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2004 р. № 816-р «Про заходи щодо виконання зобов’язань України за Міжнародною конвенцією по охороні нових сортів рослин».


  Науково-практичний журнал «Plant Varieties Studying and Protection» (Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин) – офіційне наукове видання Українського інституту експертизи сортів рослин та Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення Національної академії аграрних наук України, Інституту фізіології рослин і генетики Національної академії наук України, які є його співзасновниками.


  Для редакції неприйнятно порушення встановлених термінів публікації та виходу кожного номера журналу не в строк.


  Періодичність видання з 2016 року чотири рази в рік (1 раз у квартал).


  Видання зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань. Номер ISSN Print 2518-1017 ISSN Online 2518-7457.


  Журнал використовує ліцензію Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.Creative Commons License


  Сфера розповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна.


  Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 р. № 975 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 20 червня 2019 року» (додаток 7) журнал «Plant Varieties Studying and Protection» (Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин) включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за галузями науки: біологічні та сільськогосподарські. Код спеціальності – 091 "Біологія", 201 "Агрономія" .


  Журнал відкритий для вільного доступу на веб-сайті (http://www.nbuv.gov.ua/) Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.


  Статті публікуються українською, англійською мовами (відповідно до частини другої статті 22 Закону України № 2704-VIII, яка набуває чинності з 16.07.2020)


  Журнал друкується за рішенням Вченої ради Українського інституту експертизи сортів рослин.


  Журнал має свій сайт  http://journal.sops.gov.ua/.


  Передплату «Plant Varieties Studying and Protection» (Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин) можна оформити в усіх пунктах передплати та відділеннях зв’язку. Передплатний індекс – 89273.


  Редакція журналу не надає гонорари авторам статей. Матеріали публікуються безкоштовно.


  Усі організаційні і фінансові затрати на випуск журналу здійснюються Українським інститутом експертизи сортів рослин


  Редакція журналу вважає пріоритетним напрямом розвитку включення у міжнародні реферативні та наукометричні бази даних, в т. ч. Scopus та Web of Science.


   З повагою


  Шеф-редактор науково-практичного журналу «Plant Varieties Studying and Protection» (Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин) 


  Грюнвальд Наталія Владиславівна