Національна музична академія України імені П.І. Чайковського

Журнали видавця

 • Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського

  ISSN 2522-4190 (print) ISSN 2522-4204 (online)


  Засновник: Національна музична академія України імені П. І. Чайковського


  Видавець:  Національна музична академія України імені П. І. Чайковського


  Свідоцтво про державну реєстрацію:  КВ, No. 15129-3701Р від 30.04.2009 p.


  Рішенням Атестаційної колегії Міністерства (наказ МОН №886 від 02.07.2020) «Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського» включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» в галузі культурології та мистецтвознавства.


  Журнал присвячений питанням закономірності і тенденції формування українського національного культурно-мистецького простору; проблемам виконавської діяльності в різних напрямах музичного мистецтва; сучасним проблемам розвитку культури, освіти, науково-педагогічної думки в теоретичному, історичному та практичному аспектах; особливостям інтеграції української культури і мистецтва у європейський і світовий простір тощо. Видання адресовано фахівцям у галузі музичного мистецтва, широкому колу музикантів-практиків, педагогам та студентам вищих і середніх спеціальних навчальних закладів.


  Науковий журнал зареєстровано і проіндексовано в українських та міжнародних наукометричних базах даних: Google Scholar, «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), CiteFactor, WorldCat, CrossRef.


  Електронна версія розміщується на сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

 • Проблеми етномузикології

  Науковий журнал засновано у 1998 році. Виходить 1 раз на рік.


  ISSN 2522-4212 (print) ISSN 2522-4220 (online)


  Засновник: Національна музична академія України імені П. І. Чайковського


  Видавець: Національна музична академія України імені П. І. Чайковського


  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ, No2990 від 11.03.1997


  Рішенням Атестаційної колегії Міністерства (наказ МОН №886 від 02.07.2020)
  «ПРОБЛЕМИ ЕТНОМУЗИКОЛОГІЇ» включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» в галузі культурології та мистецтвознавства.


  Науковий журнал присвячений питанням етномузикології, музичної діалектології, ареалогії тощо. Видання адресоване мистецтвознавцям та широкому колу шанувальників музичного мистецтва.


  Збірник наукових праць «Проблеми етномузикології» зареєстровано і проіндексовано в українських та міжнародних наукометричних базах даних: Google Scholar, «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України Імені В. І. Вернадського, Bielefeld Academic Search Engine (Base), Citefactor, Worldcat, Crossref.


  Електронна версія розміщується на сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

 • Українське музикознавство

  Науковий журнал засновано у 1965 році. Виходить 1 раз на рік.


  ISSN 0130-5298 (print) ISSN 2520-2510 (online)


  Засновник: Національна музична академія України імені П. І. Чайковського


  Видавець: Національна музична академія України імені П. І. Чайковського.


  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ, № 2991 від 11.03.1997 р.


  Рішенням Атестаційної колегії Міністерства (наказ МОН №886 від 02.07.2020) «УКРАЇНСЬКЕ МУЗИКОЗНАВСТВО» включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» в галузі культурології та мистецтвознавства.


  Науковий журнал присвячений актуальним питанням музикознавства, осмисленню закономірностей і тенденцій формування українського національного культурно-мистецького простору; дослідженням проблем розвитку вітчизняної музичної культури минулого і сучасного в теоретичній, історичній та практичній площинах; інтерпретаційним аспектам музичної творчості; особливостям інтеграції української музичної культури і мистецтва у європейський і світовий простір; окремим питанням зарубіжного та українського виконавства в контексті музикознавства. Видання адресоване мистецтвознавцям та широкому колу шанувальників музичного мистецтва.


  Збірник наукових праць «Українське музикознавство» зареєстровано і проіндексовано в українських та міжнародних наукометричних базах даних: Google Scholar, «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України Імені В. І. Вернадського, Bielefeld Academic Search Engine (Base), Citefactor, Worldcat, Crossref.


  Електронна версія розміщується на сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

 • Часопис Національної музичної академії України ім.П.І.Чайковського

  Науковий журнал засновано у 2008 році. Виходить щоквартально.


  ISSN 2414-052X


  Засновник:


  Національна музична академія України імені П. І. Чайковського


  Видавець:


  Національна музична академія України імені П. І. Чайковського


  Свідоцтво про державну реєстрацію:  КВ, № 140-90-3061Р від 25. 05. 2008 р.


  Рішенням Атестаційної колегії Міністерства (наказ МОН №886 від 02.07.2020) «Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського» включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» в галузі культурології та мистецтвознавства.
  Науковий журнал «Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського» присвячений питанням музикології та культурології. Видання адресовано фахівцям у галузі музичного мистецтва та культурології, широкому колу музикантів-практиків, теоретикам, культурологам, педагогам та студентам вищих і середніх спеціальних навчальних закладів.


  Науковий журнал «Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського» зареєстровано і проіндексовано в українських та міжнародних наукометричних базах даних: Google Scholar, «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського,
  Bielefeld Academic Search Engine (BASE), CiteFactor, WorldCat, CrossRef.


  Електронна версія розміщується на сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.