ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Журнали видавця

 • Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Фізика

  Тематика: фізика конденсованих систем, ядерна фізика, атомна і молекулярна фізика, теорія поля і фізика елементарних частинок, астрофізика, фізична електроніка, прикладна фізика, фізико-технологічні проблеми забезпечення інформаційної безпеки, міждисциплінарна фізика і суміжні галузі науки , техніки, історії фізики, хроніка, персоналії і бібліографія.
 • Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка»

  Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка» - науковий фаховий журнал, у якому публікуються результати наукових досліджень, які мають важливе теоретичне і практичне значення.

  Основними тематичними напрямами збірника є: макроекономічні дослідження, економіка та управління національним господарством, регіональні соціально-економічні дослідження, проблеми економіки підприємств і галузей, фінансів і банківської справи, бухгалтерського обліку і аудиту.

  Редколегія видання запрошує всіх бажаючих до співробітництва та відкрита до співпраці. Видання розраховане не тільки на науковців, аспірантів, докторантів, але й на практиків, студентів та всіх, кого цікавлять проблеми розвитку економічної науки.
 • Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота

  НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія: ПЕДАГОГІКА. СОЦІАЛЬНА РОБОТА − ISSN 2524-0609 (Print) − науково-практичний журнал у галузі педагогіки, в якому висвітлюються актуальні питання методології та історії педагогіки, теорії і практики навчання, теорії і практики виховання, теорії і методики професійної освіти, соціальної педагогіки, соціальної роботи, сучасних педагогічних технологій та інших галузей педагогічної науки. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації - серія КВ № 7972 від 09.10.2003 року. На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020 р. (додаток 4) збірник включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі педагогічних наук (011 − Освітні, педагогічні науки; 012 − Дошкільна освіта; 013 − Початкова освіта; 014 − Середня освіта (за предметними спеціальностями); 015 − Професійна освіта (за спеціалізаціями); 016 − Спеціальна освіта; 231 − Соціальна робота). Редакційна колегія видання запрошує всіх бажаючих до співробітництва та відкрита до співпраці. Видання розраховане не тільки на науковців, аспірантів, докторантів, але й на практиків, яких цікавлять проблеми розвитку педагогічної науки.

 • Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика»

  Включено до Переліку наукових фахових видань Категорія «Б» наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 № 409 за спеціальностями 111, 113, 122, 124 та 126.
 • Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Хімія"

  Збірник наукових праць друкує статті, які містять теоретичні та практичні результати в галузі хімічних наук, охорони навколишнього природного середовища, а також методики викладання хімії та екології у вищій школі. Публікуються також огляди сучасного стану важливіших наукових проблем у галузі хімії, огляди наукових конференцій, які відбулися в ДВНЗ «УжНУ», а також матеріали присвячені ювілеям.
 • Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія

  Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія – це науковий журнал, заснований у 1995 р. на видається факультетом історії та міжнародних відносин Ужгородського національного університету. Це періодичне наукове видання, а якому висвітлюються актуальні проблеми археології, етнології, історії України, всесвітньої історії, міжнародних відносин, історіографії, джерелознавства, соціокультурної антропології, спеціальних історичних дисциплін, теорії і методології історичної науки. У Віснику публікуються статті українською та англійською мовами. Видання приймає для друку: статті, документи і матеріали, рецензії, огляди, хроніку. Редколегія видання здійснює внутрішнє та зовнішнє анонімне рецензування всіх статей. До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці. Видання адресовано науковим співробітникам, докторам, кандидатам наук, викладачам, аспірантам та студентам, а також широкому колу читачів, що цікавляться проблемами історичних наук.