Запорізький національний університет

Журнали видавця

 • Humanities Studies

  «Humanities  Studies» - науковий часопис, що видається Запорізьким національним університетом у співпраці з Маріямпольською колегією (Литва), що є продовженням випуску збірника наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії». Необхідність отримання нового сертифікату журналу 9№23925-13765ПР від 23.04.2019  була викликана тим, що згідно наказу №1168 від 29.10.18р. Міністерством освіти і науки України було здійснено реорганізацію Запорізької державної інженерної академії, в результаті якої Запорізький національний університет став правонаступником і Запорізька державна інженерна академія  стала  його складовою частиною. «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» було трансформовано у «Humanities  Studies», редколегія якого продовжує концепцію попереднього видання.

  «Humanities  Studies» є рецензованим часописом з відкритим доступом, який зорієнтований на публікації праць вчених з  актуальних питань гуманітарних наук.  Як наукове видання,  «Humanities  Studies» презентує  самі найсучасніші дослідження з питань гуманітарних наук та знайомить зі структурою філософського знання - соціальної філософії та філософії історії, філософської антропології, філософії культури, історії філософії, філософії освіти, філософії науки та техніки.

  В науковому часописі  «Humanities Studies» головними проблемами є філософські та соціальні  (поведінкові)  проблеми сучасного бурхливого світу, що розглядаються у контексті глобалізації і цифровізації.

  Часопис демонструє, що світ трансформується, стрімко, до невпізнання, ми перебуваємо на порозі нової промислової і технологічної революцій, які докорінно змінюють плин нашого повсякдення, способи роботи, взаємодії та екзистенції людини. Нічого подібного до четвертої промислової та технологічної революцій людство не зазнавало. Новітні технології міцно поєднують фізичний, цифровий і біологічний світи. З’являються нові бізнес-моделі, перебудовуються системи виробництва, споживання. Ці зміни трансформують людину, природу суспільство і все людство, тому необхідно вчитися ними керувати.

   «Humanities Studies» як науковий часопис є міжнародним виданням, в якому аналізуються сучасні проблеми зарубіжного досвіду у подальшому розвитку суспільного життя, що дає змогу по-новому поглянути на повсякденну реальність, в майбутньому ми бачимо зростання креативного складника у різних сферах діяльності, включаючи соціальну та економічну. Незабаром саме від нього залежатиме організація робочих місць, економічна ситуація на ринку й розвиток міст, що вимагає дієвості нових філософських  концептуальних підходів.

  Редакція журналу «Humanities Studies» звертає увагу на формування здорового, розумного і практичного механізму ефективного управління в ХХ1 століття з точки зору філософії Просвітництва 2.0 та гнучкого менеджменту 3.0, до якого залучений аналіз філософських та соціальних проблем. Ми заповнюємо прогалину у формуванні інноваційності сучасного суспільства, скерованого на формування кращого як теперішнього, так і майбутнього - такого, у якому прогрес буде служити людині і суспільству, а не руйнувати їх, та сприяти  досягненню ефективності управління у будь-якій ситуації.

  Редколегія часопису  «Humanities Studies» буде намагатися зробити часопис практичним, щоб сформувати цифрове суспільство та управління (розділ «Філософія економіки та управління), яке б сприяло розвитку здорового, креативного та розумного діджиталізованого суспільства. Ми також звертаємо увагу на проблеми філософії культури та філософії освіти у контексті креативності та цифровізації, що презентують широкий спектр освітніх питань -  цифровізації освіти у контексті глобалізації та цифрової революції - цифрової економіки та цифрового менеджменту.

   Склад редколегії «Humanities Studies» представлений дослідниками з України, Литви, Білорусі, Молдови та передбачає не тільки видання журналу, а й проведення наукових конференцій, методологічних семінарів, круглих столів з актуальних проблем філософських та наук.

 • Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії

  Автор: колектив авторів

  Видавництво: РВВ « ЗДІА»

  Рік видання: 2000

  Сторінок: 290

  Мова: українська, російська, англійська

  Формат: pdf

  Офіційний сайт видавця: посилання

  Збірник наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» заснований в 2000р. і сприяє виробленню нових міждисциплінарних засад гуманітарних досліджень, обміну практичним досвідом їх проведення, виробленню нових підходів  до гуманітаризації в епоху глобалізації, яка направлена на адаптацію гуманітарної науки і освіти до нових умов інформаційного суспільства, що еволюціонує до «суспільства знань».

  Збірник наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» сприяє розробці концепції гуманітаризації у ВНЗ, формуванню цілісності особистості та подоланню деструктивних явищ в сучасному соціумі. Збірник наукових праць допомагає орієнтуватися в проблемах сучасного соціуму, проникненню у закономірності і тенденції його розвитку, допомагає орієнтуватися в подіях сучасного розвитку, знаходити відповіді на питання сьогоднішнього дня. У кожному номері - пізнавальні філософські матеріали про пошуки  смислу життя та складні управлінські проблеми. Статті підготовлені видатними філософами України та філософами-початківцями. Кожний номер цікавий за своїм прикладним гуманітарним змістом і спрямованістю, тому для нас важливими є статті, що аналізують складні гуманітарні проблеми, які вирішуються за допомогою самих сучасних методів та інноваційних методик. Для сучасних гуманітарних досліджень важливими є дві задачі: 1) прикладний характер гуманітарних досліджень; 2) міждисциплінарний  підхід у виборі теми, методів і методик дослідження.

  Збірник наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» заснований у 2001 році видавцем Запорізької державної інженерної академії. Серед основоположників збірника наукових праць видатні українські вчені В.Воронкова, В.Вандишев, О.Пунченко, І.Карпенко. Збірник наукових праць публікує оригінальні статті з  соціальної філософії з акцентом на аналізі методології соціальної філософії,  філософії управління, філософії глобалізації,  управлінської і філософської антропології,  що аналізуються з синергетичної методології і виходять на ноосферний розвиток. Збірник наукових праць аналізує сучасну проблематику - ноосфера регіону, самоуправлінське суспільство, управлінська антропологія, філософія глобалізації, філософія людини, філософія економіки, культурна глобалізація, стабільний розвиток соціуму. Крім фундаментальних статей з соціальної філософії, збірник наукових праць аналізує тематичні оглядові статті, написані за дорученням  редколегії, рецензії наукових монографій, дає аналіз наукових конференцій. Запрошуються до представлення рукописів для опублікування в збірнику наукових праць вчені з вищих навчальних закладів, іноземні автори. Збірник наукових праць відкриває рубрику гуманітарних досліджень  «Наукове життя в регіонах України», що націлене на вирішення проблем у сфері соціального конструювання, соціального управління, соціального інжинірингу.

  Збірнику присвоєний міжнародний стандартний номер видання ISSN   2072-1692.  Тому головним критерієм для прийняття рішення про публікацію є слідування самим високим стандартам світової гуманітарної науки.