Житомирський державний університет імені Івана Франка

Журнали видавця

 • Брехтівський часопис: статті, есе, переклади

  Український науковий фаховий журнал у галузі гуманітарних наук (філологія),
  спеціальності – 035,
  видається Житомирським державним університетом імені Івана Франка

 • Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки

  Український науковий фаховий журнал у галузі суспільних наук (педагогіка),

  спеціальності – 011, 012, 013, 014, 015, 016,

  видається Житомирським державним університетом імені Івана Франка
 • Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки

  Український науковий фаховий журнал у галузі гуманітарних наук (філологія), видається Житомирським державним університетом імені Івана Франка
 • Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки

  Український науковий фаховий журнал у галузі гуманітарних наук (філософські науки), видається Житомирським державним університетом імені Івана Франка.
 • Волинь-Житомирщина

  Волинь-житомирщина - це історико-філологічний збірник з регіональних проблем. Заснований у  1997 р.

   

  Приймає до друку наукові праці за напрямами:

  • Краєзнавство
  • Літературознавство
  • Мовознавство
  • Філологія
  • Історія
 • Економіка. Управління. Інновації

  Електронне наукове фахове видання з економічних наук, видається Житомирським державним університетом імені Івана Франка;
  ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»
 • Українська полоністика

  Наукове періодичне видання «Українська полоністика» внесено до переліку науково-фахових видань України,у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата:  • філологічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 р. № 409);

  • філософських наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 р. № 409);

  • педагогічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 р. № 409).


  Журнал внесено до бібліографічних баз даних Ulrich's Periodicals Directory, Citefactor, GoogleScholar.


  У журналі представлено три рубрики:


  1) філологічні дослідження;


  2) філософські дослідження;


  3) педагогічні дослідження.

 • Інтермарум: історія, політика, культура

  Наукове періодичне видання «Інтермарум: історія, політика, культура»
  Журнал підтримує політику відкритого доступу
  Рік заснування: 2014
  Галузь та проблематика: У журналі друкуються статті на широку історичну проблематику за темою видання: історія та культура країн Східноєвропейського регіону, вплив третіх сил на процеси, які окреслювали особливості його розвитку, сучасні та історичні геополітичні проблеми, пограничні впливи, зміст національних та культурних ідентичностей, особливості реалізації політики пам`яті та змісту історичної політики в країнах регіону.
  ISSN 2518-7694 (Print)
  ISSN 2518-7708 (Online)
  Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 22983-12883Р від 13.11.2017 р.
  Наказом МОН України № 326 від 04.04.2018 збірник включено до Переліку наукових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з історичних наук.
  Збірник включено в міжнародні бази даних: Index Copernicus (ICV 2020 95.64).
  Представництво в системах реферування: журнал реферується у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського.
  Періодичність: 1 раз на рік
  Мова видання: українська, англійська, польська, російська.
  Засновник і видавець: Житомирський державний університет імені Івана Франка
  Головний редактор: Кругляк Марина – кандидат історичних наук, доцент кафедри гуманітарних та соціальних наук Державного університету «Житомирська політехніка» (Україна).
  Заступник головного редактора: Венгерська Вікторія – доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії України Житомирського державного університету імені Івана Франка (Україна).
  Адреса редакції: вул. Велика Бердичівська, 40, м. Житомир, Україна, 10008.
  Тел. +38(068) 821-88-930
  E-mail: vengerska@ukr.net
  E-mail: intermarium.zh@gmail.com