ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИПАРОВУВАННЯ ЧОТИРЬОХХЛОРИСТОГО ВУГЛЕЦЮ У ГАЗОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ

С.В. Харченко

Анотація


В роботі приведені результати експериментальних досліджень випаровування чотирьоххлористого вуглецю в різні газові середовища (азот та двоокис вуглецю). Дослідження проводилися при тисках від атмосферного до 0,2 бар, та температурах від 15 до 30 ˚С. В роботі приведений детальний опис експериментального стенду та особливості проведення експерименту. Отримані результати дозволяють провести апробацію математичної моделі для розрахунку тепловологісних процесів, які мають місце при холодильній обробці харчових продуктів.

Ключові слова


Випаровування; Експериментальне дослідження; Чтотирьоххлористий вуглець; Температура мокрого термометра; Тепловологісний процес

Повний текст:

PDF

Посилання


Onischenko, V.P., Zheliba, Yu.О., Kharchenko, S.V. 2013. [Mathematical modeling of thermal and humidity evaporation process]. Kharchova nauka i tekhnologiya [Food Science and Technology], No. 1(22), 97‑101 (in Ukrainian).

GOST 8.221-76. GSI. Vlagometriya I gigrometriya. Terminy i opredeleniya. Vved. 01.01.1985. М.: Izd-vо standartov, 1976, 38 p. (in Russian).

GOST 8.524-85. Tablitsy psikhrometricheskie. Postroenie, soderzhanie, raschetnie sootnosheniya. Vved. 01.01.1985. М.: Izd-vо standartov, 1985, 34 p. (in Russian).

Onischenko, V.P., Zheliba, Yu.О., Kharchenko, S.V., Onischenko, M.V. 2012. Experimental study of solubility in the gas environment of free composition. Kholodylna tekhnika ta tekhnologiya [Refrigeration engineering and technology], No.3 (137), 57-62. (in Ukrainian).

Santos, J.C., Barros, G.D.T., Gurgel, J.M., Marcondes, F. 2013. Energy and exergy analysis applied to the evaporative cooling process in air washers. Int. J. Refrigeration, 36(3), 1154-1161. Doi: 10.1016/j.ijrefrig.2012.12.012Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Оніщенко В.П. Математичне моделювання тепловологісних процесів випаровування / Ю.О. Желіба, С.В. Харченко // Харчова наука і технологія. – 2013. – № 1(22). – c. 97-101.
  2. ГОСТ 8.221-76. ГСИ. Влагометрия и гигрометрия. Термины и определения. – Введ. 01.01.1985. – М.: Изд-во стандартов, 1976. – 38 с.
  3. ГОСТ 8.524-85. Таблицы психpометpические. Постpоение, содеpжание, pасчетные cоотношения. – Введ. 01.01.1985. – М.: Изд-во стандартов, 1985. – 34 с.
  4. Оніщенко В.П. Експериментальне дослідження розчинності в газове середовище довільного складу / Ю.О. Желіба, М.В. Оніщенко, С.В. Харченко // Холодильна техніка і технологія. – 2012. – №3 (137). – С. 57-62.
  5. Santos, J.C. Energy and exergy analysis applied to the evaporative cooling process in air washers [Тext] / J.C. Santos, G.D.T. Barros, J.M. Gurgel, F. Marcondes // Int. J. Refrigeration – 2013. – Vol. 36. – P. 1154-1161.
DOI: https://doi.org/10.15673/0453-8307.4/2015.39285

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.