DOI: https://doi.org/10.15673/0453-8307.2/2015.39354

НАДІЙНІСТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ДВОКАСКАДНОГО ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНОГО ПРИСТРОЮ В САПР КРИТИЧНИХ СИСТЕМ

Г.А. Гнатовська, Т.Б. Вохменцева, Л.Б. Коваленко, С.Д. Кузніченко

Анотація


Запропоновано реалізацію надійністно-орієнтованих моделей взаємозв'язку показників надійності та основних параметрів двокаскадного термоелектричного охолоджувального пристрою в підсистемі САПР з урахуванням обраного режиму функціонування. Використання даних моделей дозволило здійснювати надійністно-орієнтоване проектування двокаскадних термоелектричних пристроїв у САПР критичних систем.


Ключові слова


Надійністно-орієнтоване проектування – Термоелектричні пристрої – Надійність – Критичні інформаційні системи – Теплонавантажені елементи.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Sommervill, I. 2002. Inzheneriya programmnogo obespecheniya [Tekst] / I. Sommervill. – M.: Vilyams, – 624 s.

Zajkov, V.H. 2009. Prognozirovanie pokazatelej nadezhnosti termoelektricheskix oxlazhdayushhix ustrojstv [tekst] Kniga 1. Odnokaskadnye ustrojstva / V.P. Zajkov, L.A. Kinshova, V.F. Moiseev – Odessa: Politexperiodika,– 118 s.

Yampurin, N.P. 2010. Osnovy nadezhnosti elektronnyx sredstv [Tekst] / N. P. Yampurin, A. V. Baranova. – M.: Akademiya,– 240 s.

Zajkov, V.P. 2011. Prognozirovanie pokazatelej nadezhnosti informacionnyx sistem s termoelektricheskimi ustrojstvami [Tekst] / V. P. Zajkov, V. I. Meshheryakov, A.A. Gnatovskaya // Vostochno-Evropejskij zhurnal peredovyx texnologij. Prikladnye informacionnye texnologi. 2/10 (50) – Xarkov: Texnologicheskij centr, – S.37 – 43.

Gnatovskaya, A.A. 2011. Obespechenie naimenshej intensivnosti otkazov termoelektricheskogo ustrojstva zadannoj konstrukcii / A.A. Gnatovskaya, V.P. Zajkov, V.I. Meshheryakov // Vіsnik Nacіonalnogo texnіchnogo unіversitetu «XPІ». Zbіrnik naukovix prac. Tematichnij vipusk: Novі rіshennya v suchasnix texnologіyax. – Xarkіv : NTU «XPІ», –– № 23. – S. 76 – 86.

Zajkov, V.P. 2009. Prognozirovanie pokazatelej nadezhnosti dvuxkaskadnyx termoelektricheskix oxlazhdayushhix ustrojstv razlichnyx konstrukcij v rezhime Qomax [Tekst] / V. P. Zajkov, L. A. Kinshova, L. D. Kazanzhi, L. F. Xramova // Zhurnal TKEA, –– T 82, № . – S.34 – 37.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Соммервилл, И. Инженерия программного обеспечения [Текст] / И. Соммервилл. – М.: Виль-ямс, 2002. – 624 с.

2. Зайков, В.П. Прогнозирование показателей на-дежности термоэлектрических охлаждающих уст-ройств [Текст] Книга 1. Однокаскадные устройст-ва / В.П. Зайков, Л.А. Киншова, В.Ф. Моисеев – Одесса: Политехпериодика, 2009. – 118с.

3. Ямпурин, Н.П. Основы надежности электрон-ных средств [Текст] / Н. П. Ямпурин, А. В. Бара-нова. – М.: Академия, 2010. – 240 с.

4. Зайков, В.П. Прогнозирование показателей на-дежности информационных систем с термоэлек-трическими устройствами [Текст] / В. П. Зайков, В. И. Мещеряков, А.А. Гнатовская // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. При-кладные информационные технологи. 2/10 (50) – Харьков: Технологический центр, 2011. – С.37 – 43.

5. Гнатовская, A.A. Обеспечение наименьшей интенсивности отказов термоэлектрического уст-ройства заданной конструкции / А.А. Гнатовская, В.П. Зайков, В.И. Мещеряков // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ «ХПІ», – 2011. – № 23. – С. 76 – 86.

6. Зайков, В.П. Прогнозирование показателей на-дежности двухкаскадных термоэлектрических охлаждающих устройств различных конструкций в режиме Qomax [Текст] / В. П. Зайков, Л. А. Киншо-ва, Л. Д. Казанжи, Л. Ф. Храмова // Журнал ТКЭА, – 2009. – Т 82, № . – С.34 – 37.