DOI: https://doi.org/10.15673/0453-8307.6/2015.44778

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ ТЕПЛОПРИПЛИВІВ В ПРИМІЩЕННЯ ПРИ КОНДИЦІЮВАННІ ПОВІТРЯ

Н.В. Жихарєва

Анотація


В роботі розглянуті особливості розрахунку  теплоприпливів  при проектуванні систем кондиціювання повітря. Показані особливості розрахунку теплоприпливів  через огородження з врахуванням виливу прямої та розсіяної радіації з врахуванням запізнювання. За даними досліджень розроблена комплексна модель розрахунку теплоприпливів  для підбору кондиціювання повітря  басейну, що включає визначення оптимальних параметрів, визначення економічно-доцільної товщини ізоляції; підбір системи кондиціювання.


Ключові слова


тепло-вологісне навантаження; запізнювання; сонячна радіація; кондиціювання повітря; витрата повітря

Повний текст:

PDF

Посилання


Рerepeka V.I., Zhikhareva N.V. The calculations of air conditioning and ventilation. Odessa«ТEС», 2014. – 240 p.

Воgоslоvskiy V.N. Тree aspects of the creation of buildings with effective use of energy-ogy. / АVОК. 1998. –3. –Р. 32 – 36.

Zhikhareva N.V., Khmelniuk M.G. Effectiveness increase for fruit and vegetables store cooling system M” Announcer of international academy of cold 2013. –4. –Р. 16 – 20.

Belovа E.M. Air conditioning systems with chillers and fan coils. 2003, 400 p.

Khmelniuk M.G. , Zhikhareva N.V., Ольшевька О.В. Економічно-доцільна товщина ізоляції сучасних ізоляційних матеріалів плодоовочесховищ – Холодильна техніка і технологія 2015. – №3. –С. 22 – 25.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Перепека В.И., Жихарева Н.В. Расчеты систем кондиционирования и вентиляции. Одесса: «ТЭС», 2014. – 240 с.
  2. Богословский В.Н. Три аспекта создания здания с эффективным использованием энергии. //АВОК  1998 — С. 32– 36.
  3. Жихарєва Н.В., Хмельнюк М.Г.Повышение эффективности системы охлаждения плодоовощехранищ //Вестник международной академии холода  2013. – Вып 4. –С. 16 – 20.
  4. Белова Е.М. Системы кондиционирования воздуха с чиллерами и фэнкойлами. 2003, 400 с.
  5. Хмельнюк М.Г., Жихарєва Н.В., Ольшевька О.В.  Економічно-доцільна товщина ізоляції сучасних  ізоляційних матеріалів плодоовочесховищ // Холодильна техніка та технологія    – №3. –  2015.– С. 22 – 25.