УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ В МЕРЕЖАХ НАСТУПНОГО ПОКОЛІННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

Н.О. Князєва, А.С. Кальченко

Анотація


У роботі представлено метод управління якістю послуг в мережах наступного покоління з використанням теорії нечітких множин. Наведено алгоритм роботи системи управління якістю послуг. Запропонований метод управління якістю послуг дозволяє ефективно відстежувати і підтримувати ступінь задоволеності користувачів послугами на необхідному рівні.

Ключові слова


Управління якістю послуг; Мережі наступного покоління; Нечітка логіка; Алгоритми

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


[Electron sourse]Mezhdunarodnyy soyuz elektrosvyazi (ITU)”, ofitsial'noye Internet-predstavitel'stvo. Access mode: http://www.itu.int (Access data: 27.10.2014.).

Shtovba, S.D. 2003. Vvedeniye v teoriyu nechetkikh mnozhestv i nechetkuyu logiku. Vinnitsa: Kontinent, Prim. 198 p. (in Russian)

Knyazeva, N.A., Kalchenko, A.S. 2014. Approach to evaluating the quality of telecommunication services in next generation networks. Science and Education a New Dimension: Natural and Technical Science, 68-70.

Kalchenko, A.S. 2015. Improvement of multimedia services quality in next generation networks using fuzzy logic methods. Kholodil'na tekhníka ta tekhnologíya [Refrigeration engineering and technology], 51 (1), 76-83. Doi: 10.15673/0453-8307.1/2015.31480


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Международный союз электросвязи (ITU)”, официальное Интернет-представительство. – Режим доступа: http://www.itu.int (дата обращения 27.10.2014 г.).
  2. Штовба С.Д. Введение в теорию нечетких множеств и нечеткую логику. – Винница: Континент-Прим. – 2003. – 198 с.
  3. Князева Н.А. Approach to evaluating the quality of telecommunication services in next generation networks /Н.А.Князева, А.С. Кальченко // Science and Education a New Dimension: Natural and Technical Science. – Budapest, 2014. – P.68-70.
  4. Кальченко А.С. Повышение качества мультимедийных услуг в сетях следующего поколения с использованием методов нечеткой логики // Холодильна техніка та технологія, 51 (1). – ОНАХТ, 2015. – С.76-83.
DOI: https://doi.org/10.15673/0453-8307.4/2015.44782

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.