DOI: https://doi.org/10.15673/0453-8307.3/2013.57418

ОЦІНКА КРИТИЧНИХ ТОЧОК ТЕХНОЛОГІЇ ЛИСТКОВИХ ВИРОБІВ

Г. В. Крусир

Анотація


Розглянуто питання аналізу хлібопекарських підприємств як негативного джерела впливу на навколишнє природне середовище. Проведена оцінка екологічної небезпеки хлібопекарських підприємств на основі критичних контрольних точок

Ключові слова


Хлібопекарські підприємства; Екологія

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


ДСТУ 4161-2003.Системи управління безпечні-стю харчових продуктів. Вимоги. - К.: Держспо-живстандарт України, 2003.- 15 с.

Боженко Л.І., Гутта О.Й. Управління якістю, основи стандартизації та сертифікації продукції: Навчальний посібник. – Львів.: Афіша, 2001.- 176 с.

HACCP – научный системный подход к управ-лению безопасностью продукции // Пищевая промышленность. - 2003. - №4. - с. 13-19.


Пристатейна бібліографія ГОСТ