DOI: https://doi.org/10.15673/0453-8307.3/2013.57420

СОКОВМІСНІ НАПОЇ ДЛЯ СПОРТСМЕНІВ

Ю. О. Козонова

Анотація


Одним із сучасних напрямків розвитку харчової індустрії є виробництво функціональних напоїв. У статті запропонована можливість розширення асортименту соковмісних напоїв за рахунок уведення до їх складу енергетичної складової у вигляді борошна бобових та зла-кових культур, що дозволяє отримати продукт з підвищеною харчовою цінністю та функ-ціональністю.

Ключові слова


енергетичні напої; гідроліз крохмалю; динамічна в’язкість; клейстеризація

Повний текст:

PDF

Посилання


Functional Food – Новая генерація пищевых про-дуктов //Продукты и ингридиенты.–2005.–№12.–С.-63.

Капрельянц Л.В. Функциональные продукты питания: современное состояние и перспективы// Продукты и ингредиенты.–2004.–№1.–С.22-24.

Нечаєв А.П. Пищевые ингридиенты // Пищевые ингридиенты, сырьё и добавки.–1999.–№1.–С.4-7.

Капрельянц Л.В. Функціональні продукти /Л.В. Капрельянц, К.Г. Іоргачова.–Одеса: Друк,2003.–312 с.

Zaretad F. Functionality in noncalorie functional beverages // PureAppl. Chem.– 2002.–V.74.№7.–Р. 26–32.

Functional Foods: Opportunities & Challenges// FoodTechnology – Vol.58, Nr.12, 2004.

Patent US 2004/0096545 A1 United States Healthy Alternative Ready-to-Drink Energy Beverage / Mario Ferruzzi; Filed 02.06.2003; Pub. 05.20.2004.

Patent. US 2003/0104107 A1 United States Energy Drink Formula And Method/ William Gillota; Filed 10.23.2002; Pub. 06.05.2003.

Дуденко Н.В. Фізіологія харчування/Н.В. Дуде-нко, Л.Ф. Павлоцька // Харків: НВФ Студцент, 1999.– 392 с.

ПАТ. 20175 А Україна, А 23L 2/00, А 23L 2/02. Енергетичні напої / Л.М.Тележенко, Ю.О. Козоно-ва. – №200607669; Заявл.10.07.2006; Опубл. 15.01.2007, Бюл. № 1.


Пристатейна бібліографія ГОСТ