DOI: https://doi.org/10.15673/0453-8307.3/2013.57427

МОЛЕКУЛЯРНА ДИНАМІКА ДИСПЕРСНИХ СИСТЕМ 2. ДИСПЕРСІЙНІ СЕРЕДОВИЩА – РОЗЧИНИ ПРОСТИХ РІДИН ТА ГАЗІВ

А. Л. Цыкало

Анотація


Розглянуто методику молекулярно-динамічного вивчення дисперсійного середовища, що представляє собою розчин рідин або газів простих (сферично-симетричних) частинок. Подібна методика може бути також використана для молекулярно-динамічного до-слідження рідких розчинів і сумішей стислих газів. Результати роботи є однією з основ вивчення дисперсних, в тому числі, колоїдних систем, динаміки наночастинок у таких дис-персійних середовищах, а також фізико-хімічних і теплофізичних властивостей відповідних нанофлюідов.

Ключові слова


Розчини газів та рідин; Різнорідні сферично-симетричні частки; Фізико-хімічні властивості; Молекулярна динаміка; Радіальні функції розподілу; Структура розчинів; Колоїди; Нанофлюіди

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Цыкало А.Л., Чапский Е.А. Метод молекулярной динамики - уникальный инструмент нанотехнологий и физики наночастиц. Актуальные проблемы энергетики и экологии. Збірник наукових праць XIV Міжнародної науково-технічної конференції. Одеса, 21-23 вересня 2011 р. с. 142-143.

Цыкало А.Л. Молекулярная динамика дисперсных систем. 1. Простые дисперсионные среды. Холодильная техника и технология. 2013, № 1 (141), с. 57-65.

Mac-Donald J.R. – Mol. Phys. 1972, v. 23, N 1,p. 41-58.

Евсеев А.М., Человский А.В. Вестник МГУ. Химия, 1971, т. 12, с. 279 – 284.

Евсеев А.М., Человский А.В., Мисюрина Г.П. Журнал физической химии. 1973, т. 43, №7, с. 1667-1671.

Barker J.A., Watts R.O., Lee J.K. et. al. J.Chem. Phys., 1974, v.61, № 8, p.3081-3089.

Barker J.A., Fisher R.A., Watts R.O. Mol. Phys., 1971, v.21, № 4, p.657-673.

Stogryn D.E. J. Chem. Phys., 1968, v. 48, № 10, 4474-4503.

Цыкало А.Л., Концов М.М. Журнал технической физики, 1977, т.47, № 12, с. 2601-2607.

Фишер И. З. Статистическая теория жидкостей.- М.: Физматгиз, 1961, 280 с.

Verlet L. Phys. Rev., 1967, v. 159, Ser. 2, № 1,p. 98-103.

Naghizaden N., Rice S.A. J. Chem. Phys., 1962, v. 36, № 10, p. 2710-2720.

Cini-Castagnoli G., Ricci F. P. Nuovo Cimento, 1960, v. 15, № 5, p. 795-805.

Рабинович В.А., Вассерман А.А., Недоступ В.И., Векслер Л. С. Теплофизические свойства неона, аргона, криптона и ксенона. – М.: Изд.

стандартов, 1976. – 636 с

Гиршфельдер Дж., Кертисс Р., Берд Ч. Молекулярная теория газов и жидкостей. –М.: ил.,1961. – 929 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ