DOI: https://doi.org/10.15673/0453-8307.3/2013.57429

РІШЕННЯ ЗАДАЧІ ВТОРИННОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПАРАМЕТРИ ПЛАЗМИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕВОЛЮЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ

А. Ю. Венедиктов

Анотація


У статті розглянуті питання застосування еволюційних стратегій для обробки інформації одержуваної з датчиків параметрів плазми типу зонда із замикаючим потенціалом. Надана порівняльна оцінка ефективності даного підходу щодо інших алгоритмів пошуку рішення.


Ключові слова


Плазма; Еволюційна стратегія; Обробка інформації

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Гладков Л. А., Курейчик В. В., Курейчик В. М. Генетические алгоритмы: М, Физматлит, 2010, 320 с.

Николаенко В.М., Венедиктов А.Ю. Применение генетических алгоритмов в задачах вторичного преобразования параметров плазмы, Холодильна технiка и технологiя, №3 (131), 2011, с. 89-92.

Herrera F., Lozano M., Verdegay J.L. Tackling real-coded genetic algorithms: operators and tools for the behaviour analysis // Artificial Intelligence Review,

Vol. 12, No. 4, 1998. - P. 265-319.

Sean Luke, Essentials of Metaheuristics, Lulu, Florida, 2009, 230 p.

Гилл Ф., Мюррей У., Райт М. Практическая оптимизация. Пер. с англ. М.: Мир, 1985. 509стр.


Пристатейна бібліографія ГОСТ