Том 51, № 6 (2015)

Зміст

Холодильна техніка

ЕКСЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕХНОГЕННОГО ОХОЛОДЖЕННЯ ЦИКЛОВОГО ПОВІТРЯ ГАЗОТУРБІННОЇ УСТАНОВКИ PDF (Русский)
В. М. Арсеньев, Владимир Валерьевич Мирошниченко, Николай Анатольевич Борисов
ПРО ДОІЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ АКУМУЛЯТОРІВ ХОЛОДУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Р.В. Грищенко, А.В. Форсюк, Я.І. Засядько, О.Ю. Пилипенко
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ ТЕПЛОПРИПЛИВІВ В ПРИМІЩЕННЯ ПРИ КОНДИЦІЮВАННІ ПОВІТРЯ PDF
Н.В. Жихарєва
ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ СИСТЕМИ УЛОВЛЮВАННЯ ЛЕГКИХ ФРАКЦІЙ ВУГЛЕВОДНІВ НА БАЗІ ЕЖЕКТОРНОГО ТЕПЛООБМІННИКА PDF (Русский)
В.О. Когут, Є.Д. Бутовський, В. М. Бушманов, М.Г. Хмельнюк
ТЕПЛООБМІН ПРИ КОНДЕНСАЦІЇ ВСЕРЕДИНІ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ ГЛАДКИХ ТРУБ. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ РОЗРАХУНКУ ТЕПЛООБМІНУ PDF (Русский)
В.Г. Риферт, П.А. Барабаш, В.В. Горин, В.В. Середа

Енергетика та енергозбереження

ПОРІВНЯЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РІЗНИХ ТИПІВ ПЛОСКИХ СОНЯЧНИХ КОЛЕКТОРІВ PDF (English)
Guangming Chen, Alexander Doroshenko, Kostyantyn Shestopalov, Ivan Mladionov, Paul Koltun
ЗНЯТТЯ ОБМЕЖЕНЬ ПОТУЖНОСТІ КОТЛА ШЛЯХОМ КОРИГУВАННЯ АЕРОДИНАМІКИ ЕЛЕМЕНТІВ ДУТТЬОВИХ ТРАКТІВ PDF (Русский)
Е. А. Арсирий, В.А. Смирнова, Д.О. Панич
ТЕРМОДИНАМІЧНІ ЦИКЛИ ТА ПРАВИЛА РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМ ОБОРОТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ З ВИПАРНИМИ ОХОЛОДЖУВАЧАМИ PDF (Русский)
В.П. Кравченко, С.К. Сосновський
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ВИПАРОВУВАННЯ КИСНЮ У ЦИЛІНДРИЧНОМУ БАКУ РАКЕТИ-НОСІЯ В НАТУРНИХ УМОВАХ PDF (Русский)
Ю.А. Митиков, С.Н. Кубанов
ТЕПЛОНАСОСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ ПОТЕНЦІЙНИЙ ВПЛИВ НА ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ PDF (English)
О.В. Остапенко, П.Ф. Стоянов, О.Ю. Яковлева, М.Г. Хмельнюк

Холодильні та супутні технології

ВЛАСТИВОСТІ ПЕРЕНОСУ НАНОФЛЮЇДІВ (ЕКСПЕРИМЕНТ І МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ) PDF (Русский)
Владимир Зиновьевич Геллер, Николай Александрович Шимчук, Сергей Николаевич Губанов
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НАКОПИЧЕННЯВАЖКИХ МЕТАЛІВ РОСЛИНАМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИН ДЛЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ PDF
А. Л. Цикало, А. М. Космачова, В. М. Смирнов

Автоматика, комп'ютерні та телекомукаційні технології

МОДЕЛЮВАННЯ СТАТИЧНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ ХОЛОДИЛЬНОГО ВІДЦЕНТРОВОГО КОМПРЕСОРА PDF (Русский)
Александр Александрович Гурский, Гончаренко Александ Евгеньевич, Денисенко Владимир Анатольевич
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ СУЧАСНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ АНАЛІЗА ДАННИХ ДЛЯ ОБРОБЛЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ОТРИМАНИХ У СИСТЕМАХ КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ ТА ХОЛОДИЛЬНИХ УСТАНОВКАХ. ЧАСТИНА 1 PDF
О. В. Ольшевська, А.В. Селіванова
СПЕКТР БАГАТОВИМІРНИХ МОДЕЛЕЙ ДИНАМІКИ КОЛОНИ РЕКТИФІКАЦІЇ НАФТИ ДЛЯ СИНТЕЗУ РОБАСТНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ PDF (Русский)
Андрей Алексеевич Стопакевич
ОСОБЛИВОСТІ КОМУТАЦІЇ ОПТИЧНИХ СИГНАЛІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ РІЗНИХ РЕЖИМІВ ПЕРЕНЕСЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ PDF (Русский)
Г.С. Гайворонська, Б.О. Рибалов