Изображение профиля

Oleksandra Berhilevych

Oleksandra Berhilevych
Сумской национальный аграрный университет, Украина

Доктор ветеринарных наук, доцент, профессор кафедры технологии молока и мяса

 

Профиль GoogleАкадемия: посилання

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3622-8942 

Профессиональные (научные) интересы: микробиология пищевых продуктов (выделение и изучение микроорганизмов из сырья и продуктов питания, изучение факторов, влияющих на рост, выживание и резистентность патогенных микроорганизмов), гигиена и санитария производства пищевых продуктов животного происхождения, ветеринарная микробиология; анализ рисков; прогнозирующая микробиология.


Основные публикации:

1. Касянчук, В. Організація ветеринарно-санітарного контролю виробництва молока коров’ячого на фермі відповідно до вимог СОТ [Текст] / В. Касянчук, О. Бергілевич, Я. Крижанівський, М. Кухтин // Вет. медицина України. - 2006. - № 7. - С. 38-40. 

2. Бергілевич, О. М. Методологічні підходи щодо оцінки мікробіологічного ризику Enterobacter sakazakii [Текст] / О. М. Бергілевич // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. - 2009. Т. 11, № 2 (41). - Ч. 2. - С. 3-7.

3. Бергілевич, О. М. Застосування принципів та методів прогнозуючої мікробіології при контролюванні безпечності харчових продуктів тваринного походження [Текст] / О. М. Бергілевич // Науковий вісник Луганського НАУ. - 2009. - № 4. - С. 10-12.

4. Бергилевич, А. Н.  Идентификация Enterobacter sakazakii в сыром молоке для производства сухих детских смесей  [Текст] / А. Н. Бергилевич, Е. А. Гришина, В. В. Касянчук // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2014. - Т. 2, № 12 (68). - С. 42-47. 

5. Єфімова, О. М.  Аналіз невідповідностей у молочних продуктах, призначених для експорту за показниками безпечності [Текст] /  О. М. Єфімова, О. М. Бергілевич, А. М. Марченко // Молочная индустрия. - 2014. - № 1. - С. 20-24.

6. Бергілевич, О. М. Характеристика ступенів ризику стосовно бактерій Enterobacter sakazakii в молоці корів після пастеризації [Текст] / О. М. Бергілевич, В. В. Касянчук // Вісник Сумського національного аграрного університету. - 2013. - Вип. 2 (32). - С. 46-50. 

7. Касянчук, В. В. Розробка методу прогнозування захворюваності корів на субклінічний мастит. Разработка метода прогнозирования заболеваемости коров на субклинический мастит [Текст] / В. В. Касянчук, О. М. Бергілевич, А. М. Марченко, О. І. Скляр // Вісник Сумського національного аграрного університету. - 2013. - Вип. 9(33). - С. 152-156.