Mykola Kukhtyn

Mykola Kukhtyn
Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя, Украина

Доктор ветеринарных наук, старший научный сотрудник, профессор кафедры пищевой биотехнологии и химии

 

Профиль GoogleАкадемия: ссылка

ID ORCIDhttp://orcid.org/0000-0003-2801-3500

Профессиональные (научные) интересы: ветеринарная санитария и гигиена, микробилогия, фармакология, пищевая микробиология

 

Основные публикации:

1. Касянчук, В. Організація ветеринарно-санітарного контролю виробництва молока коров’ячого на фермі відповідно до вимог СОТ [Текст] / В. Касянчук, О. Бергілевич, Я. Крижанівський, М. Кухтин // Ветеринарна медицина України. – 2006. – № 7. – С. 38–40.

2. Кухтин М. Д. Психротрофна Мікрофлора молока сирого як показник його якості та безпеки [Текст] / М. Д. Кухтин // Науковий вісник ЛНУВМтаБТ імені С.З. Ґжицького. – 2007. – Т. 9, № 4 (35). – С. 96–99.

3. Вічко, О. І. Мікробіологічна характестика пробіотичної кисломолочної добавки з асоціації культури «Тибетський грибок» та вплив її на кишковий мікробіоценоз поросят [Текст] / О. І. Вічко, М. Д. Кухтин, В. П. Новіков // Науковий вісник ЛНУВМтаБТ імені С.З. Ґжицького. – 2014. – Т. 6, № 2 (59), Ч. 2. – С. 20–25.

4. Остапйовська, М. Добавки в харчовій промисловості [Текст] : матер. ІІ Міжн. наук.-прак. Інтернет-конф. / М. Остапйовська, М. Кухтин // Формування стратегії науково-технічного, екологічного і соціально-економічного розвитку суспільства, 2013. – С. 101–103.

5. Крижанівський, Я. Основні закономірності обсіяння молока золотистим стафілококом [Текст] : матер. міжн. наук.-прак. Інтернет-конф. / Я. Крижанівський, М. Кухтин, Д. Гаврилюк // Прикладна наука та інноваційний шлях розвитку національного виробництва, 2012. – С. 81–85.

6. Кухтин М. Д. Формування мікробних біоплівок при різних температурах мікроорганізмами, виділених із доїльного устаткування [Текст] / М. Д. Кухтин // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2010. – Вип. 151, Ч. 2.

7. Кухтин, М. Д. Ветеринарно-санітарне нормування молока коров’ячого сирого за вмістом психротрофних мікроорганізмів [Текст] / М. Д. Кухтин // Науковий вісник ЛНУВМтаБТ імені С.З. Ґжицького. – 2010. – Т. 12, № 3 (45), Ч. 4. – С. 213–216.