Grigory Drobaha

Grigory Drobaha
National Academy of the National guard of Ukraine, Ukraine

Doctor of military Sciences, Professor of the Department of military art


GoogleScholar profile: link

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0153-4437

Professional (scientific) interests: military cybernetics, control systems


Selected Publications:

1. Nazarenko, O. L., Drobakha, H. A. (2017). Formalizatsiia zadachi vyboru ratsionalnykh sposobiv zastosuvannia formuvannia Natsionalnoi hvardii Ukrainy dlia prypynennia masovykh zavorushen. Chest i zakon, 1, 38–45.

2. Kolianda, V. V., Drobakha, H. A., Neklonskyi, I. M. (2017). Otsinka typovoho skladu, struktury ta taktyky dii nezakonnoho zbroinoho formuvannia u mezhakh spetsialnoi operatsii z yoho zneshkodzhennia za uchastiu Natsionalnoi hvardii Ukrainy. Chest i zakon, 1, 46–55.

3. Kolianda, V. V., Drobakha, H. A. (2017). Analiz vplyvu raptovosti dii na efektyvnist vykonannia zavdan formuvanniamy Natsionalnoi hvardii Ukrainy u spetsialnii operatsii iz zneshkodzhennia nezakonnykh zbroinykh formuvan. Chest i zakon, 4, 34–38.

4. Varakuta, V. P., Drobakha, H. A., Kolianda, V. V. (2016). Raptovist yak vazhlyvyi pryntsyp voiennoho mystetstva. Chest i zakon, 1, 8–15.

5. Batsamut, V. M., Drobakha, H. A. (2016). Faktory dlia otsiniuvannia skladnosti operatyvnoi obstanovky u razi vynyknennia nadzvychainykh sytuatsii sotsialnoho kharakteru, zumovlenykh masovoiu aktyvnistiu hromadian. Chest i zakon, 1, 31–37.

6. Drobakha, H. A., Lisitsyn, V. E. (2016). Formuvannia trasy polotu bezpilotnoho litalnoho aparata pid chas planuvannia rozviduvalnykh operatsii. Chest i zakon, 4, 68–75.

7. Drobakha, H. A., Rozanova, L. V., Lisitsyn, V. E., Muzychuk, V. A. (2014). Kompleksna model dii natovpu pid chas provedennia masovykh zakhodiv. Systemy obrobky informatsii, 8, 177–182.