Grigory Drobaha

Grigory Drobaha
Национальная академия Национальной гвардии, Украина

Доктор военных наук, профессор кафедры военного искусства

 

Профиль GoogleАкадемия: ссылка

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0153-4437

Профессиональные (научные) интересы: военная кибернетика, системы управления

 

Основные публикации:

1. Городнов, В. П. Моделювання бойових дій військ (сил) протиповітряної оборони та інформаційне забезпечення процесів управління ними (теорія, практика, історія розвитку) [Текст] : монографія / В. П. Городнов, Г. А. Дробаха, М. О. Єрмошин, Є. Б. Смирнов, В. І. Ткаченко. – Харк. військ. ун-т., 2004. – 409 c.

2. Єрмошин, М. О. Оцінка ефективності бойових дій зенітних ракетних військ [Текст] / М. О. Єрмошин, Г. А. Дробаха. – Х.: ХВУ, 2004. – 258 с.

3. Дробаха, Г. А. Розвиток тактики дій засобів повітряного нападу в локальних конфліктах ХХІ століття [Текст] / Г. А. Дробаха, С. М. Піскунов, І. М. Тихонов // Системи озброєння і військова техніка. – 2010. – № 1. – С. 6–10.

4. Дробаха, Г. А. Формалізація задачі опису перетворень для синтезу структури інформаційної системи з використанням розробленої абстрактної алгебри моделей інформаційних структур [Текст] : зб. наук. пр. / Г. А. Дробаха. – Системи обробки інформації. – ХВУ, 2004. – С. 55–61.

5. Городнов, В. П. Моделювання бойових дій військ (сил) протиповітряної оборони та інформаційне забезпечення процесів управління ними (теорія, практика, історія розвитку) [Текст] : монографія / В. П. Городнов, Г. А. Дробаха, М. О. Єрмошин, Є. Б. Смірнов, В. І. Ткаченко. – Х.: ХВУ, 2004. – 409 с.

6. Бабков, Ю. П. Визначення переліку інформаційно-розрахункових задач і моделей для перспективних комплексів засобів автоматизації різних ланок управління внутрішніх військ [Текст] / Ю. П. Бабков, В. М. Бацамут, Г. А. Дробаха // Честь і закон. – 2012. – № 1. – С. 64–70.

7. Дробаха, Г. А. Аналіз відповідності системи інформаційно-аналітичного забезпечення проведення спеціальної операції з припинення масових заворушень сучасним вимогам та шляхи її вдосконалення [Текст] / Г. А. Дробаха, В. А. Музичук, В. М. Клішин, Л. В. Розанова. – Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС, 2012. – 19 с.