Ievgen Smirnov

Ievgen Smirnov
Харьковский университет Воздушных Сил имени Кожедуба, Украина

Доктор военных наук, профессор, ведущий научный сотрудник, военная кибернетика, системы управления

 

Профиль GoogleАкадемия: ссылка

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3835-1960

Профессиональные (научные) интересы: военная кибернетика, системы управления


Основные публикации:

1. Ткаченко, В. І. Теорія прийняття рішень органами військового управління [Текст] : монографія / В. І. Ткаченко, Є. Б. Смірнов, Г. А. Дробаха та ін.; за ред. : В. І. Ткаченко, Є. Б. Смірнов. – Харк. ун-т повітр. сил ім. І. Кожедуба. Х. : ХУПС, 2008. – 545 с.

2. Ткаченко, В. І. Основні поняття методології дослідження систем управління і визначення структур військової організації [Текст] / В. І. Ткаченко, Є. Б. Смірнов // Наука і техніка Повітряних сил Збройних Сил України. – 2012. – № 2(8). – С. 20–28.

3. Смірнов, Є. Б. Методика роботи посадових осіб органів управління повітряних сил при прийнятті рішень на бойові дії за допомогою інформаційно-аналітичної моделі процесів підготовки і прийняття рішень «ЕШЕЛОН-ІНФ» [Текст] / Є. Б. Смірнов // Розвиток та застосування Повітряних Сил, удосконалення їх системи управління. – 2009. – № 1(1). – С. 19–26.

4. Ткаченко, В. І. Інформаційні системи та мережі військ [Текст] : підручник / В. І. Ткаченко, Є. Б. Смірнов, І. О. Романенко та ін. – Харків : ХУПС, 2013. – 327 с.