Изображение профиля

Nadezhda Bilyk

Nadezhda Bilyk
Полтавский областной институт последипломного педагогического образования им. М.В. Остроградского, Украина

Кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры педагогического мастерства 

 

Профиль GoogleАкадемия: ссылка

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2175-3522

Профессиональные (научные) интересы: педагогика, имидж современного педагога


Основные публикации:

1. Білик, Н. І. Інноваційна діяльність як необхідна умова розвитку післядипломної освітньої системи вчителів [Текст] / Н. І. Білик // Інновації в освіті. - 2007. - № 4(75). - С. 33-38. 

2. Білик, Н. І. Розвиток інноваційного потенціалу педагогічних працівників Полтавського регіону [Текст] / Н. І. Білик // Науковий часопис НПУ імені Н. П. Драгоманова. - 2012. - № 32. - С. 22-29. 

3. Білик, Н. І.  Свобода творчості у поглядах А. Макаренка як шлях до педагогічної майстерності вчителя  [Текст] / Н. І. Білик // Витоки педагогічної майстерності. - 2013. - Вип. 11. - С. 65-72.

4. Білик, Н. І. Дисемінація досвіду педагогів-новаторів через регіональні та зональні школи новаторства [Текст] : зб. матеріалів ІІ Всеукр. Інтернет-конф. / Н. І. Білик // Всеукраїнська школа новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної педагогічної освіти в системі післядипломної педагогічної освіти як форма підвищення фахової майстерності: проблеми, перспективи розвитку. – К. : Ун-т менедж. освіти НАПН України, 2013. – C. 20–27.

5. Билык, Н. И. Принципы обучения взрослых в Региональной школе новаторства руководящих, научно-педагогических и педагогических работников [Текст] / Н. И. Билык // SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION. Серия «Педагогика и психология». – 2013. – № 1(6). – С. 29–33.

6. Білик, Н. І. Діяльність періодичних видань ПОІППО з розвитку освітнього простору області у 2010–2012 рр. Аналітичні матеріали для вченої ради ПОІППО [Текст] / Н. І. Білик, І. О. Кіптілий, С. В. Королюк, Л. Ф. Пашко; за ред. С. Ф. Клепка. – Полтава : ПОІППО, 2013. – 52 с.

7. Білик, Н. І. Педагогічне проектування регіональної освітньої системи підвищення кваліфікації вчителів [Текст] : зб. наук. пр. / Н. І. Білик // Педагогічний альманах. − 2013. – Вип. 20. – С. 188−195.