Anatol Samodryn

Anatol Samodryn
Днепропетовский национальный университет имени Олеся Гончара, Украина

Доктор педагогических наук, доцент; профессор, заведующий кафедрой социальной работы и социально-гуманитарных дисциплин

 

Профиль GoogleАкадемия: ссылка

ID ORCIDhttp://orcid.org/0000-0003-2775-0779

 

Основные публикации:

1. Самодрин, А. П. Профільне навчання в середній школі [Текст] / А. П. Самодрин. – Кременчук: Вид. центр СГЕ, за участю РВЦ ПНТУ, 2004. – 384 с.

2. Самодрин, А. П. Формування навчальноосвітнього простору регіону [Текст] : монографія / А. П. Самодрин. – Кременчук, 2005. – 456 с.

3. Самодрин, А. Організація діяльності профільно-диференційованої школи [Текст] / А. Самодрин // Рід. шк. – 1998. – № 6. – С. 60–63.

4. Самодрин, А. П. Принцип профільного навчання [Текст] / А. П. Самодрин. – Психолого-педагогічний супровід профілізації освіти: теорія і практика, 2008. – 39 с.

5. Самодрин, А. П. Шлях до розумної школи [Текст] / А. П. Самодрин, І. М. Бобер // Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка. – 2013. – Вип. 12. – С. 273–281.

6. Самодрин А. П. Актуальні питання профілізації навчання у регіоні [Текст] : зб. наук. пр. / А. П. Самодрин // Професійна освіта: проблеми і перспективи. Частные университеты Турции: эффективное социальное партнерство. – 2013. – Вип. 4. – С. 35–41.

7. Самодрин, А. П. VI. Ноосферна освіта: особливості впровадження [Текст] / А. П. Самодрин // Totallogy-XXI. Постнекласічні дослідження. –2013. – № 29. – С. 302-317.