Bogdan Vynogradskyi

Bogdan Vynogradskyi
Львовский государственный университет физической культуры, Украина

Доктор наук по физическому воспитанию и спорту, профессор, заведующий кафедрой стрельбы и технических видов спорта

 

Профиль Scopus: ссылка

Профиль GoogleАкадемия: ссылка

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4417-2811

Професійні (наукові) інтереси: процесс подготовки спортсменов, моделирование биомеханических систем в спорте, качество жизни человека


Основные публикации:

1. Виноградський, Б. А. Моделювання середовища зовнішніх умов як засіб вдосконалення спортивно¿ майстерності лучників високої кваліфікації [Текст] / Б. А. Виноградський // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. – 2004. – № 6. - С. 9-17.

2. Шелухова, І. В. Біомеханічна взаємодія коня та вершника під час проходження дистанції паркуру в конкурі [Текст] / І. В. Шелухова, Б. А. Виноградський // Вісник Чернігівського національного університету ім. ТГ Шевченка. - 2010. - С. 698-693.

3. Виноградський, Б. А. Варіанти та ефективність застосування засобів гравітаційного тренування в процесі підготовки висококваліфікованих лучників [Текст] / Б. А. Виноградський // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - 2007. - № 2. - С. 20-25.

4. Виноградський, Б. А. Підвищення надійності рухових дій стрільців високої кваліфікації шляхом застосування змодельованого тренувального середовища  [Текст] / Б. А. Виноградський // Слобожанський науково-спортивний вісник. - 2013. - № 5 (38). - С. 49-53.

5. Вовканич, Л. C. Елекроміографічні паттерни виконання пострілу зі спортивного лука [Текст] / Л. C. Вовканич, Б. А. Виноградський, В. В. Ткачек // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. - 2012. - С. 111-115.

6. Виноградський, Б. А. Методика побудови процесу підготовки спортсменів на основі використання процедур симплексно-центродних планів [Текст] / Б. А. Виноградський // Молода спортивна наука України. - С. 61-74.

7. Виноградський, Б. А. Комп’ютерно-вимірювальний комплекс хронометрування техніко-тактичних дій стрільців у швидкісних стрілецьких вправах  [Текст] / Б. А. Виноградський // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - 2001. - № 12. -С. 3-8.