Profile Image

Oleh Rybak

Oleh Rybak
Lviv State University of Physical Culture, Lviv, Ukraine

Professor, Doctor of physical education and sport, master of sports of international class motor sport, International Judge

 

GoogleScholar profile: link

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9538-5617

Professional (scientific) interestsmotor sport


Selected Publications:

1. Kulish, A. M., Rybak, O. Yu. (2018). Porushennia poriadku zdiisnennia hospodarskoi diialnosti u sferi kompiuternoho prohramuvannia, konsultuvannia. Pravovi horyzonty, 9 (22), 28–32. Avaialable at: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70548

2. Rybak, O. Yu., Rybak, L. I. (2017). Vybrani lektsii z biomekhaniky. Lviv, 131. Avaialable at: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/7696

3. Rybak, O. Yu., Rybak, L. I. (2017). Metodychnyi posibnyk dlia vykonannia kontrolnoi roboty z biomekhaniky dlia studentiv fakultetu PK, PP i ZO. Ch. I: Suchasni metodyky biomekhanichnoho analizu rukhovoi diialnosti liudyny. Lviv: LDUFK im. Ivana Boberskoho, 36. Avaialable at: http://repository.ldufk.edu.ua:8080/handle/34606048/8049

4. Kuvaldina, O. V., Rybak, L. I., Rybak, O. Yu. (2015). Vplyv yakosti shvydkisnykh stenohram na pokaznyky zmahalnoi diialnosti raliinykh ekipazhiv. Modeliuvannia ta informatsiini tekhnolohii u fizychnomu vykhovanni i sporti, 11, 8–10.

5. Kuvaldina, O. V., Rybak, O. Yu., Rybak, L. I. (2015). Varyatyvnost rezultatov spetsyalnikh uchastkov kak kryteryi uspeshnosty rallyinoho ekypazha v mnohoetapnikh sorevnovanyiakh. Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi, 3, 253–257.

6. Rybak, L. I., Kuvaldina, O. V., Rybak, O. Yu. (2015). Chynnyky rezultatyvnosti zmahalnoi diialnosti raliinykh ekipazhiv. Sportyvna nauka Ukrainy, 6, 50–56.

7. Rybak, O., Vynohradskyi, B., Rybak, L. (2015). Shliakhy znyzhennia avariinosti raliinykh ekipazhiv. Sportyvna nauka Ukrainy, 3, 48–53.