Изображение профиля

Oleh Rybak

Oleh Rybak
Львовский государственный университет физической культуры, Украина

Професор кафедри, доктор наук з фізичного виховання і спорту, майстер спорту міжнародного класу з автомобільного спорту, суддя міжнародної категорії

 

Профиль GoogleАкадемия: ссылка

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9538-5617

Профессиональные (научные) интересы: автомобильный спорт


Основные публикации:

1. Рибак О. Безпека змагальної діяльності в автомобільному спорті [Текст] : монографія / Олег Рибак. – Л. : ЛДУФК, 2013. – 419 с. 

2. Рибак О. Ю. Кінезіологія рухових якостей : метод. посіб. до виконання контрольних робіт з кінезіології [Текст] : у 2 ч. / О. Ю. Рибак, Л. І. Рибак. – Л. : ЛДУФК, 2013. – Ч. 1. – 43 с. 

3. Рибак О. Ю. Теоретико-методичні засади безпеки змагальної діяльності в автомобільному спорті [Текст] : автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Рибак Олег Юрійович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Л., 2013. – 40 с.

4. Рибак Л. Удосконалення інформаційної взаємодії в ралійних екіпажах на етапі спеціалізованої базової підготовки [Текст] : навч.-метод. посіб. / Людмила Рибак, Олег Рибак. – Л. : ЛДУФК, 2013. – 130 с. – ISBN 978-966-2328-53-0.

5. Рибак О. Багаторічне спортивне удосконалення спортсменів-автогонщиків до безпечної змагальної діяльності [Текст] / Олег Рибак, Людмила Рибак // Спортивна наука України. – 2012. – № 6(50). – С. 40–55. 

6. Рибак О. Ю. Комплексна програма удосконалення безпеки змагальної діяльності в автомобільному спорті на 2012–2015 роки [Текст] / Рибак О. Ю. // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2012. – № 4. – С. 147 – 152. 

7. Рибак О. Ю. Теоретико-методичні засади підготовки фахівців для автомобільного спорту у вищих навчальних закладах фізкультурного профілю [Текст] / Рибак О. Ю. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2012. – № 7. – C. 41 – 47.