Vlada Bilogur

Vlada Bilogur
Мелитопольский государственный педагогический университет им. Богдана Хмельницкого, Украина

Доктор философских наук, профессор, профессор кафедры теории методики физического воспитания и спортивных дисциплин  и  кафедры философии

 

Профиль GoogleАкадемия: ссылка

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3834-0118

Профессиональные (научные) интересы: философия современного спорта, новые концепции современного спорта в системе ценностных ориентаций молодежи. Проблемы исследования мировоззренческих ориентаций студенчества.


Основные публикации:

1. Білогур, В. Є. Філософія спорту як новий науковий напрямок і нова навчальна дисципліна [Текст] / В. Є. Білогур //  Гуманітарний вісник ЗДІА. - 2013. - № 54. - С, 138-154. 

2. Білогур, В. Є. Аналіз рівня розвиненості ціннісних орієнтацій студентів-економістів у трансформаційному суспільстві [Текст] / В. Є. Білогур //  Гуманітарний вісник ЗДІА. - 2013. - № 53. - С, 115-122. 

3. Білогур, В. Є. Передумови формування ціннісного ставлення у студентів технічних спеціальностей ЗНТУ до самостійних занять фізичною культурою та спортом [Текси] / В. Білогур, Н. Корж, С. Сметанін, В. Мазін // Молода спортивна наука України. - 2011. - Т. 2. - С. 16-20.

4. Білогур, В. Є.  Метафізичні та антропологічні виміри спортивного буття як основи самореалізації особистості [Текси] / В. Білогур // Гуманітарний вісник ЗДІА. - 2014. - № 57. - С. 117-129. 

5. Білогур, В. Є. Спорт як знаково-символічна і комунікативна система в контексті соціогуманітарного дискурсу [Текст] / В. Є. Білогур //  Гуманітарний вісник ЗДІА. - 2013. - № 55. - С. 33-44.

6. Білогур, В. Є. Спорт як соціально-ціннісна й тілесно-духовна система [Текст] / В. Є. Білогур // ВЕРСУС. - 2013. - Т. 2, № 2. - С. 68-73. 

7. Білогур, В. Є. Формування концепції сучасного спорту як системи ціннісних орієнтацій молоді в умовах глобалізації [Текси] / В. Є. Білогур // Гілея: науковий вісникю. - 2013. - № 75. - С. 326-328.