Iryna Shavkun

Iryna Shavkun
Запорожский национальный університет, Украина

Доктор философских наук, професор, декан факультета менеджмента, заведующая кафедрой деловой коммуникации 

 

Профиль GoogleАкадемия: ссылка

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0189-9391

Профессиональные (научные) интересы: философия менеджмента, проблемы деловой коммуникации


Основные публикации:

1. Шавкун, І. Г. Філософія менеджменту [Текст] / І. Г. Шавкун. - Запоріжжя:«ТандемАртСтудия, 2007. - 300 с.

2. Шавкун, І. Г. Міжкультурна комунікація як складова сучасної менеджмент-освіти [Текст] / І. Г. Шавкун // Культурологічний вісник нижньої Наддніпрянщини. - 2009. - С. 115-117.

3. Шавкун, І. Г. Ділова комунікація: сутність та типологізація [Текст] / І. Г. Шавкун // Гуманітарний вісник ЗДІА. - 2009. - № 38. - С. 67-75.

4. Шавкун, І. Г. Методологічні проблеми концепції етичної компанії в бізнесі [Текст] / І. Г. Шавкун // Гуманітарний вісник ЗДІА. - 2009. - № 39. - С. 44-55.

5. Шавкун, І. Г. Менеджмент ХХІ століття: колізія між глобалізацією і регіоналізацією [Текст] / І. Г. Шавкун // Гуманітарний вісник ЗДІА. - 2008. - № 35. - С. 90-99.

6. Шавкун, І. Г. Командний менеджмент: аксіологічний вимір [Текст] / І. Г. Шавкун // Гуманітарний вісник ЗДІА. - 2010. - № 42. - С. 218-226.

7. Шавкун, І. Г. Становлення сучасної парадигми соціального менеджменту [Текст] /  І. Г. Шавкун // Соціальна перспектива і регіональний розвиток. - 2009. - Вип. 3. - С. 41-53.