Oksana Gayevska

Oksana Gayevska
Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, Украина

Доктор философских наук, професор, професор кафедры политологии и социологии

 

Профиль GoogleАкадемияссылка

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3220-1187

Профессиональные (научные) интересысоциальное управление, философия управления       

      

Основные публикации:

1. Гаєвська О. Б. Українське лідерство в контексті вдосконалення державного управління / О. Б. Гаєвська // Збірник наукових праць "Актуальні проблеми державного управління". / Харківський регіональний інститут УАДУ при Президентові України. - 2002. - № 1(12) - C. 57 - 64.

2. Гаєвська О. Б. Можливості управління міжнародними відносинами і сучасна наука управління / О. Б. Гаєвська // Стратегія економічного розвитку України. – 2002. – № 3 (10). – C. 197 – 201.

3. Гаєвська О. Б. Наука управління в структурі сучасного духовного виробництва / О. Б. Гаєвська // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2002. – № 4. – C. 36 - 40.

4. Гаєвська О. Б. Співвідношення управління та самоуправління / О. Б. Гаєвська // Статистика України. – 2003. - № 1. – C. 22 - 26.

5. Гаєвська О. Б. Політичні партії в системі управління сучасним суспільством / О. Б. Гаєвська // Вісник НАДУ. – 2003. - № 3. – C. 390 - 396.

6. Гаєвська О. Б. Організаційна сутність соціального управління / О. Б. Гаєвська // Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми управління". – 2003. - Ч. І. – C. 7 - 8.

7. Гаєвська О. Б. Управління і економічна свобода особистості / О. Б. Гаєвська // Стратегія економічного розвитку України. – 2004. - № 15. – C. 11 - 17.