Изображение профиля

Kateryna Karpenko

Kateryna Karpenko
Харьковский национальный медицинский университет, Украина

Доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии

 

Профиль GoogleАкадемия: ссылка

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7768-6299

Профессиональные (научные) интересы: социальная философия, коммуникативная философия, гендерные студии, екофеминизм


Основные публикации:

1. Карпенко, К. І. «Сім’я – шлюб - родинні зв’язки» в умовах трансформації публічної та приватної сфер життя суспільства [Текст] / К. І. Карпенко // Ґендерна освіта—ресурс розвитку паритетної демократії. - 2011. -  С. 71-73.

2. Карпенко К. І. Компетентнісний підхід до вивчення філософії [Текст] / К. І. Карпенко // Організація навчального процесу з різними кваліфікаційними рівнями підготовки . – Матеріали ХLVIIнавчально-методичної конференції, 27 листопада 2013 р., м. Харків. – С. 91-93.

3. Карпенко, К. І. Жіноча ідентичність у контексті ставлення до тілесності [Текст] / К. І. Карпенко // Мистцтво лікування. - 2013. - № 5 (101). - С. 59-63.

4. Карпенко, К. І. Про постлюдину в контексті антиейджингу [Текст] / К. І. Карпенко // Здорове довголіття. - 2013. - № 3 (33). - С. 38-41.

5. Карпенко, К. І. Нові репродуктивні технології у гендерному контексті [Текст] : монографія / К. І. Карпенко, В. П. Кравець, Т. В. Говорун, О. М. Кікінежді та ін.; за наук. ред. В. П. Кравця. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2013. – 448 с. 

6. Карпенко, К. І. Онтологічна стратегія дискурс-аналізу М. Фуко [Текст] / К. І. Карпенко // Гуманітарний вісник ЗДІА. - 2012. - № 48. - С. 243-249.

7. Алексеєнко, А. П. Соціально-філософські та етичні проблеми медицини: Навч. посібник / За заг. ред. А. П. Алексеєнко, В. М. Лісового. - Харків: Колегіум, 2010. - 340 с.