Irina Rizhova

Irina Rizhova
Запорожский национальный технический университет, Украина

Доктор филос. наук, профессор кафедры «Дизайн»

 

Профиль GoogleАкадемия: ссылка

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8826-1445

 

Основные публикации:

1. Рижова, І. С. Концепція розвитку дизайнерської творчості як специфічного способу самореалізації особистості і вільного освоєння світу [Текст] / І. С. Рижова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2013. - № 55. - С. 219-234.

2. Рижова, І. С. Сутність і зміст дизайну [Текст] / І. С. Рижова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2012. - № 51. - С. 206-216. 

3. Рижова, І. С. Дизайн як культурна універсалія цивілізації [Текст] / І. С. Рижова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2010. - № 43. - С. 196-208. 

4. Рижова, І. С. Формування потреб та інтересів в дизайнерській діяльності [Текст] / І. С. Рижова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2010. - № 42. - С. 247-258.

5. Рижова, І. С. Актуальні проблеми дизайну у сучасному філософському дискурсі [Текст] / І. С. Рижова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2008. - № 34. - С. 108-120.

6. Рижова, І. С. Соціально-філософська парадигма сучасного дизайну [Текст] / І. С. Рижова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2008. - № 33. - С. 111-129.

7. Рижова, І. С. Самореалізація людини в дизайнерській предметній діяльності та творчості [Текст] / І. С. Рижова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2007. - № 29. - С. 198-214.