Jan Zubelewicz

Jan Zubelewicz
Politechnika Warszawska, Польша

Доктор философских наук, профессор, кафедра философии

 

Профиль GoogleАкадемия: ссылка

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3072-0063

 

Основные публикации:

1. Zubelewicz, J. Lipmana filizofia dla dzieci-analiza krytyczna [Text] / J. Zubelewicz // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2001. - № 2. - P. 68-100.

2. Zubelewicz, J. Elzenbergowskie ujęcie procesu tworzenia kultury [Text] / J. Zubelewicz // Kultura i Społeczeństwo. - 1986. - Vol. 30, № 1. 

3. Zubelewicz, J. La vision tocquevilienne du despotisme [Text] / J. Zubelewicz // Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej. - 1990. - № 34. - P. 237-246.

4. Elzenberg, H. Konfrontacja mojej estetyki z estetyką Crocego [Text] / H. Elzenberg, J. Zubelewicz // Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej. - 1990. - № 34. - P. 357-360.

5. Elzenberg, H. Ethica: przyczynki do aretologii [Text] / H. Elzenberg, J. Zubelewicz // Przegląd Humanistyczny. - Vol. 31, № 4 (259). 

6. Elzenberg, H. Psychologica [Text] / H. Elzenberg, J. Zubelewicz // Przegląd Humanistyczny. - 1987. - Vol. 31, № 4 (259).

7. Zubelewicz, J. Filozofia kultury a historiozofia: Henryk Elzenberg [Text] / J. Zubelewicz // Przegląd Humanistyczny. - 1987. - Vol. 31, № 4 (259).