Jan Zubelewicz

Jan Zubelewicz
Poland

Ph.D., professor, Department of Philosophy

 

GoogleScholar profile: link

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3072-0063

 

Selected Publications:

1. Zubelewicz, J. (2001). Lipmana filizofia dla dzieci-analiza krytyczna. Kwartalnik Pedagogiczny, 2, 68–100.

2. Zubelewicz, J. (1986). Elzenbergowskie ujęcie procesu tworzenia kultury. Kultura i Społeczeństwo, 30 (1).

3. Zubelewicz, J. (1990). La vision tocquevilienne du despotism. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, 34, 237–246.

4. Elzenberg, H., Zubelewicz, J. (1990). Konfrontacja mojej estetyki z estetyką Crocego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, 34, 357–360.

5. Elzenberg, H., Zubelewicz, J. (1997). Ethica: przyczynki do aretologii. Przegląd Humanistyczny, 31 (4 (259)).

6. Zubelewicz, J. (2011). Tadeusz Kotarbinski o zjednoszeniu ludzkosci. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii, 45, 21–28. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2011_45_5

7. Zubelewicz, J. (1987). Filozofia kultury a historiozofia: Henryk Elzenberg. Przegląd Humanistyczny, 31 (4 (259)).