Изображение профиля

Iryna Iakovets

Iryna Iakovets E-mail
Научно-исследовательский институту изучения проблем преступности имени академика В. В. Сташиса Национальной академии правовых наук Украины, Украина

Доктор юридических наук, старший научный сотрудник

Сектор исследования проблем уголовно-исполнительного законодательства 

 

Профиль GoogleАкадемия: ссылка

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6714-7611


Основные публикации:

1. Степанюк, А. Х. Втілення міжнародних стандартів у практику ді яльності кримінально-виконавчої системи України [Текст] / А. Х. Степанюк, І. С. Яковець. – Х.: Кроссроуд, 2007. – 183 с.

2. Яковець, І. С. Первинна класифікація засуджених до позбавлення волі та їх розподіл в установи виконання покарань [Текст] : дис. … канд. юр. наук / І. С. Яковець. – Національна Юридична Академія України ім. Я. Мудрого, 2006. – 31 с.

3. Яковець, І. С. Про деякі аспекти концепції державної політики у сфері виконання кримінальних покарань [Текст] / І. С. Яковець // Аспект (інформаційний бюлетень). – 2007. – № 1. – С. 33–36.

4. Яковець, І. С. Об’єкт оптимізації процесу виконання кримінальних покарань та його цільова орієнтація [Текст] / І. С. Яковець // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 2. – С. 304–308.

5. Яковець, І. С. Сучасна практика реформування нормативної бази, що регулює діяльність державної кримінально-виконавчої служби України [Текст] / І. С. Яковець, К. А. Автухов // Часопис Академії адвокатури України. – 2014. – Т. 7, № 2. – С. 100–106.

6. Яковець, І. С. Сучасний стан науки кримінально-виконавчого права та передумови формування концепції оптимізації процесу виконання кримінальних покарань [Текст] / І. С. Яковець // Часопис Академії адвокатури України. – 2013. – Т. 6, № 1 (18). – С. 01–08.

7. Яковець, І. С. Поняття, основні етапи та закономірності оптимізації процесу виконання кримінальних покарань в Україні [Текст] / І. С. Яковець // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2013. – № 4. – С. 66–70.