Vilina Peresadko

Vilina Peresadko E-mail
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, Украина

Доктор географических наук, профессор, декан, заведующий кафедрой физической географии и картографии

Факультет геологии, географии, рекреации и туризма

 

Профиль GoogleАкадемия: ссылка

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0447-1462

Профессиональные (научные) интересы: география, картография

 

Основные публикации:

1. Пересадько, В. А. Атласне еколого-природоохоронне картографування: сутність, досвід, напрями розробки [Текст] / В. А. Пересадько // Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна Серія" Екологія". – 2014. – № 1054. – С. 7–12.

2. Пересадько, В. А. Картографування екологічного стану атмосферного повітря, поверхневих і підземних вод Харківської області [Текст] / В. А. Пересадько // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. – 2013. – № 3-4. – С. 47–52.

3. Агапова, О. Л. Досвід картографічного забезпечення альтернативної енергетики в Україні та світі [Текст] / О. Л. Агапова, В. А. Пересадько // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. – 2014. – № 20. – С. 3–6.

4. Пересадько, В. А. Проектування картографічної бази даних для створення регіональної еколого-природоохоронної ГІС [Текст] / В. А. Пересадько // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. – 2013. – № 17. – С. 34–40.

5. Пересадько, В. А. Еколого-природоохоронне картографу-вання міст: історія, стан і перспективи [Текст] / В. А. Пересадько // Часопис картографії. – 2013. – № 7. – С. 71–77.

6. Кобченко, Ю. Ф. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії [Текст] / Ю. Ф. Кобченко, З. А. Ковалевська, В. А. Пересадько // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. – 2013. – № 8. – С. 3–5.

7. Суярко, В. Г. Проблеми забруднення підземної гідросфери промислових регіонів (на прикладі Донбасу) [Текст] / В. Г. Суярко, В. А. Пересадько // Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Сер.: Геологія–Географія–Екологія. – 2013. – № 39. – С. 112–118.