David Vetchy

David Vetchy E-mail
Veterinary and Pharmaceutical University, Чехия

Proffesor

Faculty of Pharmacy


Профиль Scopus: ссылка

Профессиональные (научные) интересы: preparation and evaluation of medical forms with poorly soluble and hardly absorbable APIs; and formulation and evaluation of medical forms with controlled drug release (especially pellets and mucoadhesive films).

 

Основные публикации:

1. Vetchý, D. Determination of dependencies among in vitro and in vivo properties of prepared mucoadhesive buccal films using multivariate data analysis [Text] / D. Vetchý, H. Landová, J. Gajdziok, P. Doležel, Z. Daněk, J. Štembírek // European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics. – 2014. – Vol. 86, Issue 3. – P. 498–506. doi: 10.1016/j.ejpb.2013.12.002

2. Dvořáčková, K. The Effect of Acid pH Modifiers on the Release Characteristics of Weakly Basic Drug from Hydrophlilic–Lipophilic Matrices [Text] / K. Dvořáčková, P. Doležel, E. Mašková, J. Muselík, M. Kejdušová, D. Vetchý // AAPS PharmSciTech. – 2013. – Vol. 14, Issue 4. – P. 1341–1348. doi: 10.1208/s12249-013-0019-1

3. Kalykovaa, A. S. Development of Tablet Medical Form Containing Substance FS-1 [Text] / A. S. Kalykovaa, D. Vetchyb, Z. B. Sakipovaa // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. – 2015. – Vol. 6, Issue 1. – P. 1610–1615.

4. Vetchý, D. Modely in vitro – in vivo ve vývoji léčiv [Text] / D. Vetchý, M. Kopecká, M. Vetchá, A. Franc // Chem. Listy. – 2014. – Vol. 108. – P. 32–39.

5. Pitschmann, V. A new detection tube to detect hydrogen cyanide in the air [Text] / V. Pitschmann, Z. Kobliha, I. Tušarová, L. Bártová, D. Vetchý, P. Bobál // Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly. – 2014. – Vol. 20, Issue 2. – P. 155−161. doi: 10.2298/ciceq120504118p

6. Vraníková, B. Systémy kapalina v pevné fázi jako moderní trend zvyšování biologické dostupnosti léčiva [Text] / B. Vraníková, J. Gajdziok, D. Vetchý, B. Kratochvíl, L. Seilerová // Chem. Listy. – 2013. – Vol. 107. – P. 681–687.

7. Gajdziok, J. Mukoadhezivní polymery v lékových formách [Text] / J. Gajdziok, D. Vetchý // Chem. Listy. – 2012. – Vol. 106. – P. 632–638.