Aleksandra Kozak

Aleksandra Kozak E-mail
Харьковский национальный университет искусств имени И. П. Котляревского, Украина

Доктор искусствоведения, профессор, профессор кафедры интерпретологии и анализа музыки

 

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2210-5108

Профессиональные (научные) интересы: искусствоведение, симфоническое творчество, инструментальное и вокально-эстрадное исполнительство

 

Основные публикации:

1. Козак, О. Фортепіано як інструмент вестернізації музичної освіти Японії [Tекст] / О. Козак // Вища мистецька освіта як стратегічний інструмент збереження кульурної ідентичності. – 2016. – С. 83–91.

2. Козак, О. І. Трансформації моделей симфонічного мислення в українській музичній культурі ХХ ст. [Tекст] / О. І. Козак // Культура України. – 2015. – Вип. 51. – C. 4–13.

3. Козак, А. "Симфониетта" Е. Станковича: версия смысловой интерпретации [Tекст] / А. Козак // Формування творчої особистості в інформаційному просторі сучасної культури. – 2015. – C. 133–139.

4. Козак, О. І. Педагогічна та композиторська діяльність І. С. Польського [Tекст] / О. І. Козак // Мистецька освіта: історія, теорія, технології. – 2015. – C. 28–94.

5. Козак, О. Трансформації семантичних факторів музичної виразності [Tекст] / О. Козак // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики. – 2014. – Вип. 41. – C. 59–67.

6. Козак, О. І. Еволюція наукових поглядів на «конфлікт»: від соціологізації до психологізації [Tекст] / О. І. Козак // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – 2011. – № 1. – C. 176–179.

7. Козак, О. І. Метадискурс дослідження феномену конфлікту [Tекст] / О. І. Козак // Культура України. – 2011. – Вип. 33. – C. 278–286.