DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2017.107207

Research of influence of biological activation on the vitamin complex of grain cereal cultures

Svitlana Bazhay-Zhezherun, Ludmyla Bereza-Kindzerska, Olga Togachynska

Abstract


The hydrothermal treatment of grain of cereal cultures - wheat, bare grain oats, triticale, which promotes increase in its nutritional value, in particular increase in amount of vitamins, by biological activation is offered. In the course of the offered grain preparation contents of anti-mineral substance of phytin significantly decrease, the content of vitamins of antioxidants, vitamins of group B and inositol considerably grows


Keywords


biological activation; germinated grain; vitamins; wheat; bare grain oats; triticale

Full Text:

PDF

References


Tsipriyan, V. I. (Ed.) (2001). Ozdorovitelnoe i dieticheskoe pitanie. Kyiv: Globus, 336.

Vanhanen, V. V., Vanhanen, V. D. (2000). Uchenie o pitanii. Donetsk: Donechchina, 352.

Yayting, M., Lobstayn, T. (2001). Pitanie dlya detey i podrostkov. Moscow: FAIR-PRESS, 270.

Prykhod'ko, A. D. (2000). Proroshchene zerno, yak odyn iz chynnykiv vidtvornoyi zdatnosti ptytsi. Rozvedennya i henetyka tvaryn, 33, 111–113.

Shaskolskaya, N. D., Shaskolskyi, V. V. (2010). Samaya poleznaya eda – prorostki. Moscow: Azbuka, 192.

Kim, Y. S., Kim, J. G., Lee, Y. S., Kang, I.-J. (2005). Comparison of the Chemical Components of Buckwheat Seed and Sprout. Journal of the Korean Society of Food Science and Nutrition, 34 (1), 81–86. doi: 10.3746/jkfn.2005.34.1.081

Rakcejeva, T., Zagorska, J., Zvezdina, E. (2014). Gassy Ozone Effect on Quality Parameters of Flaxes Made from Biologically Activated Whole Wheat Grains. International Journal of Biological, Biomolecular, Agricultural, Food and Biotechnological Engineering, 8 (4), 396–399.

Iordan, M., Stoica, A., Popescu, E. C. (2013). Сhanges in quality indices of wheat bread enriched with biologically active preparations. Annals. Food science and technology, 14 (2), 165–170.

Mendez, F., Maier, D. E., Mason, L. J., Woloshuk, C. P. (2003). Penetration of ozone into columns of stored grains and effects on chemical composition and processing performance. Journal of Stored Products Research, 39 (1), 33–44. doi: 10.1016/s0022-474x(02)00015-2

Kim, S.-J., Zaidul, I. S. M., Suzuki, T., Mukasa, Y., Hashimoto, N., Takigawa, S. et. al. (2008). Comparison of phenolic compositions between common and tartary buckwheat (Fagopyrum) sprouts. Food Chemistry, 110 (4), 814–820. doi: 10.1016/j.foodchem.2008.02.050

Arutyunyan, T. V., Hladkyy, F. F., Danylova, L. A. (2013). Zminy lipidnoho skladu pshenytsi ta suputnikh rechovyn pry proroshchuvanni. Visnyk NTU «KhPI», 55, 104–112.

Dudkin, M. S., Cherno, N. K., Kazanskaya, I. S., Vaynshteyn, S. G., Masik, A. M. (1988). Pischevyie volokna. Kyiv: Urozhay, 152.

Tashmenov, R. S., Sabirov, K. A., Ibragimov, A. Ya., Karabaev, A. Sh. (1990). Analiz fitina v othodah proizvodstva risa. Himiko-farmatsevticheskiy zhurnal, 24 (10), 86–87.

Antonyuk, V. O., Antonyuk, L. Ya. (2000). Oderzhannya fitinu ta lektinu iz zarodkiv pshenitsi v odnomu tehnologichnomu tsikli. Ukrayins'kyi biokhimichnyi zhurnal, 72 (2), 97–99.

Meletyev, A. Ye., Todosiychuk, S. R., Koshova, V. M. (2007). Tekhnokhimichnyy kontrol vyrobnytstva solodu, pyva i bezalkoholnykh napoyiv. Kyiv: Nova knyha, 385.

Ermakova, A. I. (Ed.) (1987). Metodyi biohimicheskogo issledovoniya rasteniy. Leningrad: Agropromizdat, 430.

Ostrovskyi, Yu. M., Spyrychev, V. B., Matusys, Y. Y. et. al.; Ostrovskyi, Yu. M. (Ed.) (1979). Eksperimentalnaya vitaminologiya. Minsk: Nauka i tehnika, 552.

Kodentsova, V. M. (1994). Vyidelenie riboflavinsvyazyivayuschego apobelka iz belka kurinyih yaits i ego ispolzovanie dlya opredeleniya riboflavina v biologicheskih obraztsah. Prikladnaya biohimiya i mikrobiologiya, 30 (4-5), 603–609.

Sripriya, G., Antony, U., Chandra, T. S. (1997). Changes in carbohydrate, free amino acids, organic acids, phytate and HCl extractability of minerals during germination and fermentation of finger millet (Eleusine coracana). Food Chemistry, 58 (4), 345–350. doi: 10.1016/s0308-8146(96)00206-3


GOST Style Citations


Ozdorovitelnoe i dieticheskoe pitanie [Text] / V. I. Tsipriyana (Ed.). – Kyiv: Globus, 2001. – 336 p.

Vanhanen, V. V. Uchenie o pitanii [Text] / V. V. Vanhanen, V. D. Vanhanen. – Donetsk: Donechchina, 2000. – 352 p.

Yayting, M. Pitanie dlya detey i podrostkov [Text] / M. Yayting, T. Lobstayn. – Moscow: FAIR-PRESS, 2001. – 270 p.

Prykhod'ko, A. D. Proroshchene zerno, yak odyn iz chynnykiv vidtvornoyi zdatnosti ptytsi [Text] / A. D. Prykhod'ko // Rozvedennya i henetyka tvaryn. – 2000. – Vol. 33. – P. 111–113.

Shaskolskaya, N. D. Samaya poleznaya eda – prorostki [Text] / N. D. Shaskolskaya, V. V. Shaskolskyi. – Moscow: Azbuka, 2010. – 192 p.

Kim, Y. S. Comparison of the chemical components of buckwheat seeds and sprouts [Text] / Y. S. Kim, J. G. Kim, Y. S. Lee, I.-J. Kang // Journal of the Korean Society of Food Science and Nutrition. – 2005. – Vol. 34, Issue 1. – Р. 81–86. doi: 10.3746/jkfn.2005.34.1.081

Rakcejeva, T. Gassy Ozone Effect on Quality Parameters of Flaxes Made from Biologically Activated Whole Wheat Grains [Text] / T. Rakcejeva, J. Zagorska, E. Zvezdina // International Journal of Biological, Biomolecular, Agricultural, Food and Biotechnological Engineering. – 2014. – Vol. 8, Issue 4. – Р. 396–399.

Iordan, M. Сhanges in quality indices of wheat bread enriched with biologically active preparations [Text] / M. Iordan, A. Stoica, E. C. Popescu // Annals. Food science and technology. – 2013. – Vol. 14, Issue 2. – Р. 165–170.

Mendez, F. І. Penetration of ozone into columns of stored grains and effects on chemical composition and processing performance [Text] / F. І. Mendez, D. E. Maier, L. J. Mason, C. P. Woloshuk // Journal of Stored Products Research. – 2003. – Vol. 39, Issue 1. – Р. 33–34. doi: 10.1016/s0022-474x(02)00015-2

Kim, S.-J. Comparison of phenolic compositions between common and tartary buckwheat (Fagopyrum) sprouts [Text] / S.-J. Kim, I. S. M. Zaidul, T. Suzuki, Y. Mukasa, N. Hashimoto, S. Takigawa et. al. // Food Chemistry. – 2008. – Vol. 110, Issue 4. – P. 814–820. doi: 10.1016/j.foodchem.2008.02.050

Arutyunyan, T. V. Zminy lipidnoho skladu pshenytsi ta suputnikh rechovyn pry proroshchuvanni [Text] / T. V. Arutyunyan, F. F. Hladkyy, L. A. Danylova // Visnyk NTU «KhPI». – 2013. – Vol. 55. – P. 104–112.

Dudkin, M. S. Pischevyie volokna [Text] / M. S. Dudkin, N. K. Cherno, I. S. Kazanskaya, S. G. Vaynshteyn, A. M. Masik. – Kyiv: Urozhay, 1988. – 152 p.

Tashmenov, R. S. Analiz fitina v othodah proizvodstva risa [Text] / R. S. Tashmenov, K. A. Sabirov, A. Ya. Ibragimov, A. Sh. Karabaev // Himiko-farmatsevticheskiy zhurnal. – 1990. – Vol. 24, Issue 10. – P. 86–87.

Antonyuk, V. O. Oderzhannya fitinu ta lektinu iz zarodkiv pshenitsi v odnomu tehnologichnomu tsikli [Text] / V. O. Antonyuk, L. Ya. Antonyuk // Ukrayins'kyi biokhimichnyi zhurnal. – 2000. – Vol. 72, Issue 2. – P. 97–99.

Meletyev, A. Ye. Tekhnokhimichnyy kontrol vyrobnytstva solodu, pyva i bezalkoholnykh napoyiv [Text] / A. Ye. Meletyev, S. R. Todosiychuk, V. M. Koshova. – Kyiv: Nova knyha, 2007. – 385 p.

Metodyi biohimicheskogo issledovoniya rasteniy [Text] / A. I. Ermakova (Ed.). – Leningrad: Agropromizdat, 1987. – 430 p.

Ostrovskyi, Yu. M. Eksperimentalnaya vitaminologiya [Text] / Yu. M. Ostrovskyi, V. B. Spyrychev, Y. Y. Matusys et. al.; Yu. M. Ostrovskyi (Ed.). – Minsk: Nauka i tehnika, 1979. – 552 p.

Kodentsova, V. M. Vyidelenie riboflavinsvyazyivayuschego apobelka iz belka kurinyih yaits i ego ispolzovanie dlya opredeleniya riboflavina v biologicheskih obraztsah [Text] / V. M. Kodentsova // Prikladnaya biohimiya i mikrobiologiya. – 1994. – Vol. 30, Issue 4-5. – P. 603–609.

Sripriya, G. Changes in carbohydrate, free amino asids, organic acids, phytate and HCL extractability of minerals during germination and fermentation of finger millet (Ellusine coracana) [Text] / G. Sripriya, U. Antony, T. S. Chandra // Food Chemistry. – 1997. – Vol. 58, Issue 4. – P. 345–350. doi: 10.1016/s0308-8146(96)00206-3Copyright (c) 2017

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)