DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2017.107558

Study of the legal status and the interconfessional relationships of the adventism church in the interwar period within the territory of galicia and volyn

Valentin Shevchuk, Valentina Kurylyak

Abstract


The social and legal status of the Adventist Church during the period of 1919–1939 within the territories of Galicia and Volyn that had been under the rule of the Second Commonwealth is analyzed on the basis of archival and historical data. It is defined that the March Constitution of 1921 guaranteed religious freedom to Protestant denominations. It is proved that the interconfessional relations between the Adventist Church and other religious denominations within the stated period in most cases had been peaceful


Keywords


Adventist Church; Second Commonwealth; interconfessional relations; social and legal status of the Adventist congregations

References


Zhukalyuk, M. (1988). Kriz buri, shtormy, lykholittya. Кyiv: Dzherelo zhyttya, 544.

Ludtke, A. (1928). Zgromadzenie polskiego Zjednoczenia. Sługa zboru, 3, 32.

Babienco, T. (1934). Ogłoszenie. Sługa zboru, 4, 24.

DAVO Fond 46, Opys 9, sprava 1859, 17–18.

DAVO Fond 46, Opys 9, sprava 1861, 1–2.

DARO Fond 129, opys 1, sprava 35, 11–12.

DALO Fond 243, opys 1, sprava 449, 11–38.

Will, T. (1928). Kwestja szkolna i wojskowość. Sługa zboru, 4, 20–22.

Will, T. (1929). Kwestja szkolnictwa i wojskowości. Sługa zboru, 1, 28–30.

AAN Dep. 5 MWR i OP zespul 14, sygn. 1437, 46–47.

Will, T. (1929). Kwestja szkolnictwa i wojskowości. Sługa zboru, 2, 20–21.

Łyko, Z. (1979). Sytuacja prawna Kościoła Adwentystycznego w Polsce Międzywojennej 1918–1939. Warszawa: Znaki Czasu, 379.

Maszczak, A. (1935). Nekrologi. Sługa zboru, 10, 20–24.

Czembor, W. (1938). Budowanie i utrzymywania Domów Modlitwy i Sal Zborowych. Sługa zboru, 12, 16–17.

Poliszczuk, P. (1933). Doświadczenie wśród czerwonych. Sługa zboru, 11, 16.

Piątek, K. (1933). Grupa, która wyszła z wielkiego ucisku. Sługa zboru, 6, 8–10.

Walter, M. (2005). Dzieje kościoła Adwentystów dnia siódmego na kresach wschodnich w latach 1888–1945. Warszawa: Znaki Czasu, 618.

Leda, A. Y. (2006). Protestants'ki techiyi v relihiynomu zhytti ukrayintsiv Halychyny u mizhvoyennyy period (1919–1939 rr.). Lviv, 20.


GOST Style Citations


Жукалюк, М. Крізь бурі, шторми, лихоліття [Текст] / М. Жукалюк. – К.: Джерело життя, 2009. – 544 с.

Ludtke, A. Zgromadzenie polskiego Zjednoczenia [Text] / A. Ludtke // Sługa zboru. – 1928. – № 3. – S. 32.

Babienco, T. Ogłoszenie [Text] / T. Babienco // Sługa zboru. – 1934. – № 4. – S. 24.

ДАВО Фонд 46, Опис 9, справа 1859 [Текст]. – С. 17–18.

ДАВО Фонд 46, Опис 9, справа 1861 [Текст]. – С. 1–2.

ДАРО Фонд 129, опис 1, справа 35 [Текст]. – С. 11–12.

ДАЛО Фонд 243, опис 1, справа 449 [Текст]. – С. 11–38.

Will, T. Kwestja szkolna i wojskowość [Text] / T. Will // Sługa zboru. – 1928. – № 4. – S. 20–22.

Will, T. Kwestja szkolnictwa i wojskowości [Text] / T. Will // Sługa zboru. – 1929. – № 1. – S. 28–30.

AAN Dep. 5 MWR i OP zespul 14, sygn. 1437 [Text]. – S. 46–47.

Will, T. Kwestja szkolnictwa i wojskowości [Text] / T. Will // Sługa zboru. – 1929. – № 2. – S. 20–21.

Łyko, Z. Sytuacja prawna Kościoła Adwentystycznego w Polsce Międzywojennej 1918–1939 [Text] / Łyko, Z. – Warszawa: Znaki Czasu, 1979. – 379 s.

Maszczak, A. Nekrologi [Text] / A. Maszczak // Sługa zboru. – 1935. – № 10. – S. 20–24.

Czembor, W. Budowanie i utrzymywania Domów Modlitwy i Sal Zborowych [Text] / W. Czembor // Sługa zboru. – 1938. – № 12. – S. 16–17.

Poliszczuk, P. Doświadczenie wśród czerwonych [Text] / P. Poliszczuk // Sługa zboru. – 1933. – № 11. – S. 16.

Piątek, K. Grupa, która wyszła z wielkiego ucisku [Text] / K. Piątek // Sługa zboru. – 1933. – № 6. – S. 8–10.

Walter, M. Dzieje kościoła Adwentystów dnia siódmego na kresach wschodnich w latach 1888–1945 [Text] / M. Walter. – Warszawa: Znaki Czasu, 2005. – 618 s.

Леда, А. Я. Протестантські течії в релігійному житті українців Галичини у міжвоєнний період (1919–1939 рр.) [Текст]: автореф. дис. … канд. іст. наук / А. Я. Леда. – Львів, 2006. – 20 с.Copyright (c) 2017

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)