Внесок Анатолія Захаровича Москаленка (1934–1999) в становлення засадничих принципів сучасної національної журналістики

Olena Kiryanova

Аннотация


Стаття присвячена діяльності та внеску першого директора Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка А. Москаленка (1934–1999) в становлення засадничих принципів сучасної журналістики України, якими до цього часу в своїй роботі керуються авторитетні журналісти України. Доведено, що педагогічні ідеї та наукові напрацювання вченого розвиваються і міцніють завдяки діяльності його журналістської школи


Ключевые слова


Україна; А. Москаленко; сучасна національна журналістика; науково-педагогічна діяльність; соціальні комунікації

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Moskalenko Anatolii Zakharovych. Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/Москаленко_Анатолій_Захарович

Anatolii Zakharovych Moskalenko biohrafiia. Available at: https://azmoskalenko.wordpress.com/біографія/

Halereia Vydatnykh osobystostei. Available at: http://archive.is/1amM8

Uroky A. Z. Moskalenka. Available at: http://www.br.com.ua/referats/Other/128791-2.html

Moskalenko, A. I. (1999). Zhurnalistyka maie svoi zakony ta pravyla hry. Kyiv. Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/6386-anatoliy_moskalenko_i_gurnalistika_ma_svoii_zakoni_ta_pravila_gri_12169.html

Moskalenko, A. Z. (1997). Vstup do zhurnalistyky. Kyiv: Shkoliar, 298.

Moskalenko, A. Z. (1998). Teoriia zhurnalistyky. Kyiv: Ekspres-obiava, 336.

Moskalenko, A. Z. (1992). Presa yak biznes i sotsialna informatsiia. Zasoby masovoi komunikatsii yak forma biznesu. Kyiv, 7–9.

Moskalenko, A. Z. (1995). Problemy rozvytku masovoi komunikatsii na suchasnomu etapi. Visnyk Kyiv. un-tu. Ser.: Zhurnalistyka, 2, 3–25.

Moskalenko, A. Z. (1996). Zhurnalistyka na storozhi interesiv liudyny. Ukrainska zhurnalistyka-96. Kyiv, 3–7.

Moskalenko, A. Z. (1997). Masova komunikatsiia. Kyiv: Lybid, 216.


Пристатейная библиография ГОСТ


Москаленко Анатолій Захарович [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Москаленко_Анатолій_Захарович

Анатолій Захарович Москаленко біографія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://azmoskalenko.wordpress.com/біографія/

Галерея Видатних особистостей [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.is/1amM8

Уроки А. З. Москаленка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.br.com.ua/referats/Other/128791-2.html

Москаленко, А. З. Журналістика має свої закони та правила гри [Електронний ресурс] / А. З. Москаленко. – К., 1999. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/6386-anatoliy_moskalenko_i_gurnalistika_ma_svoii_zakoni_ta_pravila_gri_12169.html

Москаленко, А. З. Вступ до журналістики [Текст] / А. З. Москаленко. – К.: Школяр, 1997. – 298 с.

Москаленко, А. З. Теорія журналістики [Текст]: навч. пос. / А. З. Москаленко. – К.: Експрес-об'ява, 1998. – 336 с.

Москаленко, А. З. Преса як бізнес і соціальна інформація [Текст]: тези і вист. міжнар. наук.-пр. конф. / А. З. Москаленко // Засоби масової комунікації як форма бізнесу. – К., 1992. – С. 7–9.

Москаленко, А. З. Проблеми розвитку масової комунікації на сучасному етапі [Текст] / А. З. Москаленко // Вісник Київ. ун-ту. Сер.: Журналістика. – 1995. – № 2. – С. 3–25.

Москаленко, А. З. Журналістика на сторожі інтересів людини [Текст]: мат. наук.-пр. конф. / А. З. Москаленко // Українська журналістика-96. – К., 1996. – С. 3–7.

Москаленко, А. З. Масова комунікація [Текст] / А. З. Москаленко. – К.: Либідь, 1997. – 216 с.

DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2017.108382

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.
Copyright (c) 2017 Olena Kiryanova

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)