Науковий дискурс бібліотеки Івана Франка як структуротвірної одиниці архіву письменника

Myroslava Gnatjuk

Аннотация


У статті досліджено історію становлення і формування бібліотеки Івана Франка, її джерельну основу, роль та місце у творчій спадщині письменника, значимість для культурного надбання нації. Подано науковий аналіз бібліотеки Івана Франка, зокрема, видрукуваних першого та другого томів її опису, охарактеризовано значення цього явища для розвитку сучасного літературознавства. Архів, як скарбниця рукописної і друкованої спадщини народу, є запорукою ефективності таких розслідів


Ключевые слова


особиста бібліотека; архів; літературні джерела; науковий опис; заповіт; конволют; спадщина

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Biletskyi, O. (1965). Problemy radyans`kogo frankoznavstva. Vol. 2. Kyiv: Naukova dumka.

Peretts, V. N. (1912). Seminaryi russkoi filologii. Kyiv, 64.

Fedoruk, O. (2010). Biblioteka Ivana Franka: Naukovyi opys: U 4 t. Kyiv: [Krytyka], 2010. – 622 s. – T. 1. Ukrayinskiy arxeografichnyi shhorichnyk, 18 (15), 656–660.

Franko, I. (1976). Miy Izmaragd. Vol. 2. Kyiv: Nauk. dumka, 202.

Dolnytskyi, A. (1956). Spomyny pro molodogo Ivana Franka. Ivan Franko u spogadax suchasnykiv. Lviv, 594.

Kobrynskyi, B. (1972). Deshcho z moyich spogadiv pro Ivana Franka. Ivan Franko u spogadax suchasnykiv. Vol. 2. Lviv, 336.

Zhulynskyi, M. (2010). Unikalnyi duhovnyi skarb Ivana Franka. Biblioteka Ivana Franka. Vol. 1. Kyiv: Krytyka, 7–8.

Franko, I. (1916). Moya ostannya volya. Chernetka zavishhannya I. Franka. Lviv, 5. III. Viddil rukopysnych fondiv i tekstologiyi Instytutu literatury im. T. G. Shevchenka NAN Ukrayiny. F. No. 3. Od. zb. No. 2428. Chorn. rukopy`s K. Bandrivskogo, 2.

Baran, S. (1997). Z moyich spomyniv pro Ivana Franka. Spogady pro Ivana Franka. Lviv: Kamenyar, 440–452.

Vid uporyadnykiv. Biblioteka Ivana Franka. Vol. 1 (2010). Kyiv: Krytyka, 31–34.


Пристатейная библиография ГОСТ


Білецький, О. Проблеми радянського франкознавства. Т. 2 [Текст]: зібр. пр. / О. Білецький. – К.: Наукова думка, 1965.

Перетц, В. Н. Семинарий русской филологии [Текст] / В. Н. Перетц. – К., 1912. – 64 с.

Федорук, О. Бібліотека Івана Франка Науковий опис: У 4 т. – К.: [Критика], 2010. – 622 с. – Т. 1 [Текст] / О. Федорук // Український археографічний щорічник. – 2010. – Т. 18, № 15. – С. 656–660.

Франко, І. Мій Ізмарагд. Т. 2 [Текст]: зібр. тв. / І. Франко. – К.: Наук. думка, 1976. – С. 202.

Дольницький, А. Спомини про молодого Івана Франка. Іван Франко у спогадах сучасників [Текст] / А. Дольницький. – Львів, 1956. – 594 с.

Кобринський, Б. Дещо з моїх спогадів про Івана Франка. Іван Франко у спогадах сучасників. T. 2 [Текст] / Б. Кобринський. – Львів, 1972. – 336 с.

Жулинський, М. Унікальний духовний скарб Івана Франка. Бібліотека Івана Франка. Т. 1 [Текст]: наук. опис / М. Жулинський. – К.: Критика, 2010. – С. 7–8.

Франко, І. Моя остання воля. Чернетка завіщання І.Франка. – Львів, 5. ІІІ. 1916 [Текст] / І. Франка. – Відділ рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Ф. № 3. – Од. зб. № 2428. – Чорн. рукопис. К. Бандрівського. – 2 арк.

Баран, С. З моїх споминів про Івана Франка [Текст] / С. Баран // Спогади про Івана Франка. – Львів: Каменяр, 1997. – С. 440–452.

Від упорядників. Бібліотека Івана Франка. Т. 1 [Текст]: наук. опис. – К.: Критика, 2010. – С. 31–34.





DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2017.108426

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.




Copyright (c) 2017 Myroslava Gnatjuk

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)