DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2018.121512

Відстоювання прав руської (української) мови в шкільництві на всенародних зібраннях і вічах на території Східної Галичини під час Австро-Угорської монархії

Bohdan Sokil

Аннотация


Коротко з’ясовано причини втрати статусу української мови як урядової та краєвої. Проаналізовано ситуацію навколо функціювання руської мови в шкільництві на теренах Східної Галичини. Подано резолюції, прийняті на всенародних вічах та зібраннях, які відбулися у Львові протягом другої половини 19 століття. Описано погляди представників руської інтелігенції на статус руської мови в шкільництві


Ключевые слова


мова навчання; руська мова; польська мова; школа; галицькі українці; поляки

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Shevelov, Yu. (2003). Vnesok Halychyny u formuvannia ukrainskoi literaturnoi movy. Kyiv: KM Akademiia, 157.

Mozer, M. (2008). Prychynky do istorii ukrainskoi movy. Kharkiv, 831.

Lystok iz 1848 hoda (1870). Slovo, 63, 1.

Vashe Vielichiestvo! (1848). Zoria Halytska, 2, 7–8.

Kraievyy zakon z 22. chervnia 1867 Ch. 13 V.z.kr. о yazyts vykladovom v shkolakx narodnykh (liudovykh) Korolivst Halychyny i Volodymyri z korolivsvom Krakovskym (1876). Pravda, 123, 1–2.

Druhe vsenarodne viche ruske u Lvovi (1883). Dilo, 27, 162.

Rezoliutsiii zaproponovani komitetom dlia Iosyfynskoho obkhodu do ukhvaly Narodnoho vicha dnia 18 (30) lystopada 1880 ІІІ (1880). Dilo, 80, 4.

Rezoliutsiii predlozheni komitetom dlia Iosyfynskoho obkhodu do ukhvaly Narodnoho vicha dnia 18 (30) lystopada 1880 І (1880). Dilo, 89, 1.

Besida Korn. Ustyianovycha vyholoshena na druhomu Narodnomu Vichu rusyniv 17 (29) chervnia 1883 roku dlia umotyvuvannia druhoii rezoliutsiii pro shkilnin spravy kraiu (1883). Dilo, 7 (1), 1–2.

Rezoliutsiii Ruskoho Vsenarodnoho Vicha v spravakh shkilnykh. 1883 rik (1883). Dilo, 68, 1–2.

Rezoliutsiia v spravakh shkolnykh (1883). Batkovshchyna, 29, 179–180.

Vsenarodne Viche k Lvov (1888). Dilo, 216, 1.

Rezoliutsii na vsenarodne viche (1888). Dilo, 215, 1.


Пристатейная библиография ГОСТ


Шевельов Ю. Внесок Галичини у формування української літературної мови. Київ: КМ Академія, 2003. 157 с.

Мозер М. Причинки до історії української мови. Харків, 2008. 831 с.

Листокъ изъ 1848 года // Слово. 12 (24) Августа 1870. Ч. 63. С. 1.

Ваше Вєличєство! // Зоря Галицька. 23 травня 1848. Ч. 2. С. 7–8.

Краєвый законъ зъ 22. червня 1867 Ч. 13 В.з.кр. о языцѢ выкладовомъ въ школахъ народныхъ (людовыхъ) КоролѢвствъ Галичины и Володимиріи зъ королѢвствомъ Краковскимъ // Правда. 1876. Ч. 123. С. 1–2.

Друге всенародна вѢче руске у ЛьвовѢ // ДЬло. 6 (24) Липня 1883. Ч. 27. С. 162.

Резолюції запропоновані комітетом для Іосифинського обходу до ухвали Народного віча дня 18 (30) листопада 1880 ІІІ // ДѢло. 19 листопада (1 грудня) 1880. Ч. 80. С. 4.

Резолюціи предложенû комитетомъ для Іосифиньского обходу до ухвали народного вѢча дня 18 (30) листопада 1880 І // ДѢло 19 (1 грудня) 1880. Ч. 89. С. 1.

Бесіда Корн. Устияновича виголошена на другому Народному Вічу русинів 17 (29) червня 1883 року для умотивування другої резолюції про шкільні справи краю // ДѢло. 25 червня (7липня) 1883. Ч. 7 (1). С. 1–2.

Резолюції Руского Всенародного Віча Резолюція в справах шкільних. 1883 рік // ДѢло. 18 (30) червня 1883. Ч. 68. С. 1–2.

Резолюція въ справахъ школьныхъ // Батьковщина. 20 (8) липня 1883. Ч. 29. С. 179–180.

Всенародне ВѢче к ЛьвовѢ // ДѢло. 29 вересня (11 жовтня) 1888. Ч. 216. С. 1.

Резолюціи на всенародне вѢче // ДѢло. 28 вересня (10 жовтня) 1888. Ч. 215. С. 1.Copyright (c) 2018 Bohdan Sokil

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)